Pressemeldinger

​En av to foreldre er bekymret for digital mobbing

I en ny undersøkelse går det fram at 60 prosent av foreldre i Norge opplever at mobbing er et problem for barn, og halvparten av foreldre er bekymret for digital mobbing. I dag har kunnskapsministeren fått opplevd Bruk Hues nettvett-undervisning som skal bidra til å forhindre mobbing digitalt.
Kunnskapsminister Guri Melby på skolebenken i en time om nettmobbing med "Bruk Hue" som pensum. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 20. oktober 2020) I en ny undersøkelse går det fram at 60 prosent av foreldre i Norge opplever at mobbing er et problem for barn, og halvparten av foreldre er bekymret for digital mobbing. Denne uka har kunnskapsministeren fått opplevd Bruk Hues nettvett-undervisning som skal bidra til å forhindre mobbing digitalt.

– Vi vet at sosiale medier og andre digitale verktøy bringer med seg både gleder og utfordringer. Digital dømmekraft er derfor helt grunnleggende for dagens ungdommer. Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanene, men det er også et felles ansvar å sikre at ungdom har gode digitale opplevelser. Jeg er glad for at næringslivet tar et ansvar for barn og unges digitale liv, sammen med viktige aktører som Røde kors og Unicef, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hun var en av elevene i klasse 8C da lærer Morten Nordseth ved Bjørnegård skole i Bærum hadde undervisning i nettvett med Bruk Hue-programmet. Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg, utviklet av Telenor og Røde Kors, som gjennomføres via mobiltelefonen. Elevene beveger seg inn i et fiktivt univers hvor de må ta stilling til ulike dilemmaer som påvirker den videre handlingen. De får kjenne på følelsen av å mobbe, men også å bli mobbet. Programmet gir læreren tilgang til klassens samlede svar, som blir utgangspunkt for klasseromsundervisningen i etterkant.

– Det var lærerikt å gå gjennom programmet der man setter seg inn i den digitale hverdagen til elevene. Og så var det interessant å høre refleksjonene deres. Ingen tvil om at dette var en spennende skoletime for oss alle, sier Melby.

TILBAKE I KLASSEROMMET: Tidligere lærer, Guri Melby, var i denne skoletimen elev sammen med 8.klassingene Julie Steen og Mads Kwan Kirkegaard ved Bjørnegård skole. Foto: Martin Fjellanger.

Et delt ansvar

I årets foreldreundersøkelse, som er utført av Penetrace på vegne av Bruk Hue-programmet, går det fram at 6 av 10 foreldre opplever at mobbing er et problem for barn. Videre er over halvparten av foreldrene bekymret for digital mobbing.

– Det er et felles ansvar å sørge for at barn har det bra sammen på nett. Vi i Telenor ønsker å gjøre det vi kan for å sikre at barn har gode, digitale opplevelser. Dette tar vi ansvar for sammen med skoler og foreldre over hele landet, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør for Telenor Norge.

Siden 2009 har Bruk Hue vært en omreisende skoleturné mot nettmobbing, som har besøkt over 1400 skoler og 370.000 barn og foreldre. Programmet ble digitalisert i 2019. Det siste året har 64.000 elever gjennomført det digitale undervisningsopplegget.

– Vi ser at Bruk Hue passer for flere enn den opprinnelige målgruppen. Lærere vil bruke innholdet vårt til både eldre og yngre elever. Da har vi gjort noe riktig. Jo flere som tar i bruk, jo bedre, sier Furberg.

FELLES RESPONS: Lærer Morten Nordseth gjennomgår klassens reaksjoner på de forskjellige problemstillingene i "Bruk Hue"-programmet "Hvem ødela livet til Klara". Foto: Martin Fjellanger.

Mer snakk, mindre snok

Foreldreundersøkelsen viser at over halvparten opplever at de har rett/plikt til å sjekke barnets mobil uten lov. Seks av ti barn synes ikke det er greit at foreldre snoker på deres mobiler.

Resultatet av foreldres bekymring er ofte at de snoker på barnas telefoner og kontrollerer aktiviteten i sosiale medier. Dermed utfordrer de tillitsforholdet og barns rett til privatliv. Bruk Hue vil senere i år starte opp et program der foreldre får veiledning i hvordan de kan snakke med barn om digitale opplevelser, og få til en god dialog i hjemmet.

– Det kan være vanskelig for barn å fortelle om det som skjer digitalt, og vanskelig for voksne å få med seg fordi vi ikke er en del av unges miljø på nett. Med tillit og god kommunikasjon kan voksne hjelpe barna med å håndtere og løse vanskelige situasjoner, sier Nelli Kongshaug, leder for samtaletjenesten Kors på halsen.

Sammen med Telenor har Kors på halsen følgende fem råd til foreldre:

  1. Still barna åpne spørsmål som gir dem mulighet til å fortelle om det de opplever.
  2. Vis interesse når barna ønsker å snakke om sosiale medier og gaming.
  3. Forklar barna om hvorfor det er grenser for hvilke apper og spill de kan bruke.
  4. Unngå snoking på barnas telefon. Snakk med dem om dine bekymringer.
  5. Spør barna før du legger ut bilde av dem i sosiale medier.

Dette er Bruk Hue:

Et interaktivt undervisningsopplegg om nettvett og nettmobbing for grunnskoleelever.

Er gratis og tilgjengelig for alle lærere på mellomtrinn og ungdomstrinn, og kan tas i bruk i klasserommet når læreren ønsker det.

For mellomtrinnet heter opplegget «Sladrehank» og tar opp bildedeling, mobbing, utenforskap og vennskap.

For ungdomstrinnet heter opplegget «Hvem ødela livet til Klara» og tar opp konsekvenser av deling av nakenbilder, mobbing, kjønnsforskjeller og vennskap.

I løpet av høsten vil Bruk Hue tilby en egen undervisningsmodul til foreldre, samt legge til rette for at både yngre og eldre elever kan ta i bruk de eksisterende undervisningsmodulene.

Bruk Hue er eid og utviklet av Telenor, i samarbeid med partner Kors på halsen, som er Røde Kors sin nasjonale hjelpetelefon for alle under 18 år.

En effektundersøkelse viser at:

  • 99 prosent av spurte lærere sier de vil anbefale Bruk Hue til andre lærere/skoler
  • 8 av 10 lærere tror Bruk Hue kan bidra til å redusere nettmobbing
  • 23 prosent av lærere har opplevd at elever, etter Bruk Hue, har kommet til dem med historier eller utfordringer som de ikke visste om

Telenors foreldreundersøkelse 2020:

6 av 10 foreldre opplever at mobbing er et problem for barn.

52 prosent av foreldrene er bekymret for digital mobbing.

52 prosent av foreldrene sier de har sjekket barnets enheter uten at de var klar over det, mange eller noen ganger.

52 prosent av foreldre opplever at de har rett/plikt til å sjekke barnets mobil uten lov.

6 av 10 barn synes ikke det er greit at foreldre snoker på deres mobiler.

1 av 3 barn har opplevd at foreldre har snoket (med tillatelse). 35 prosent har opplevd at foreldre har lagt ut bilde i sosiale medier uten å spørre barnet først.

I undersøkelsen er det totalt gjennomført 1000 intervjuer med voksne som har barn i alderen 10-15 år. Utvalget er hentet fra hele Norge og er representativt for gruppen.

I tillegg er det gjennomført 540 intervjuer med barn i den samme aldersgruppen, 10-15 år.

Intervjuene er gjennomført i perioden: 20.12.2019-06.01.2020

For ytterligere informasjon:

Amalie Knudsen, kommunikasjonsrådgiver. Telefon: 926 66 262, e-post: amalie.knudsen@telenor.com,

eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900; Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse