Pressemeldinger

EFTA-domstolen med dom i ESAs sak mot Telenor

EFTA-domstolen har avsagt dom i saken om EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sitt vedtak mot Telenor Norge.
Telenor var uenig i vedtaket og brakte saken inn for EFTA-domstolen for overprøving, der vi ba om at vedtaket skulle oppheves, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 5. mai 2022) EFTA-domstolen har avsagt dom i saken om EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sitt vedtak mot Telenor Norge.

I 2012 igangsatte ESA undersøkelser av om Telenor Norge hadde handlet i strid med konkurranselovgivningen.

Juni 2020 fattet ESA vedtak, der de konkluderte med at Telenor hadde brutt EØS-avtalens artikkel 54 og ila Telenor en bot på MEUR 112. ESA mente at Telenors grossistpriser medførte marginskivs i segmentet mobilt bredbånd til privatkunder i perioden 2008-2012.

- Telenor var uenig i vedtaket og brakte saken inn for EFTA-domstolen for overprøving, der vi ba om at vedtaket skulle oppheves, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg. Dommen opprettholder ESAs vedtak og kan ikke overprøves.

Telenor betalte og regnskapsførte gebyret i Q2 2020. Vedtaket vil ikke gi ytterligere regnskapseffekter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, anders.krokan@telenor.no eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse