Pressemeldinger

Drone skal frakte blodprøver mellom sykehus

Hvert år fraktes flere millioner blodprøver rundt i Helse-Norge hovedsakelig ved hjelp av lastebiler. Droner kan gjøre den samme jobben raskere til en lavere pris, og med et langt lavere klimaavtrykk. Tre NTNU-studenter har utviklet en drone som skal fly blodprøver fra Røros til Trondheim. Uten Telenors 4G-dekning ville dette ikke vært mulig.
Droner vil spille en nøkkelrolle i transport av prøver mellom norske sykehus fremover. Frakt av blod- og laboratorieprøver mellom fastlegekontorer til sykehus vil enklere ved hjelp av fremtidens transportmiddel.

(Fornebu, 23. juni 2021) Hvert år fraktes flere millioner blodprøver rundt i Helse-Norge hovedsakelig ved hjelp av lastebiler. Droner kan gjøre den samme jobben raskere til en lavere pris, og med et langt lavere klimaavtrykk. Tre NTNU-studenter har utviklet en drone som skal fly blodprøver fra Røros til Trondheim. Uten Telenors 4G-dekning ville dette ikke vært mulig.

Droner vil spille en nøkkelrolle i transport av prøver mellom norske sykehus fremover. Frakt av blod- og laboratorieprøver mellom fastlegekontorer til sykehus vil enklere ved hjelp av fremtidens transportmiddel. NTNU-studentene Herman Øie Kolden, Bernhard Paus Græsdal og Lars Erik Fagernæs har derfor utviklet en drone som i første omgang skal frakte blod prøver fra sykehuset på Røros til St. Olavs hospital i Trondheim. Allerede i vår gikk den første testturen for dronen, og i juli håper de å kunne gjennomføre turen med blodprøve. Turen på hele 120 km var den lengste autonome flyturen utført av en drone over land i Norge.

NTNU-studentene (f.v) Herman Øie Kolden, Bernhard Paus Græsdal og Lars Erik Fagernæs har utviklet en drone som skal fly blodprøver fra Røros til Trondheim.

I tillegg har studentene fått to prosjekter i Sverige, der de også skal benytte seg av Telenors nett, med oppstart til høsten.

Flere bruksområder for droner

Interessen for bruk av droner er stadig økende, ikke bare på verdensbasis, men også i Norge. Så langt har droner blitt brukt mest til observasjon og militære formål, men allerede nå ser flere aktører på andre interessante bruksområder. Droner kan eksempelvis brukes til å sikre mobildekning i en krisesituasjon, undersøke kraftlinjer eller gjøre dekningsmålinger hvor som helst i Norge.

– Vi har et pilotprosjekt med Andøya Spacecenter om å bruke droner til å kartlegge hvor det er mobildekning. Prosjektet er ennå i startfasen, men vi ser en stor verdi av å kunne benytte oss av droner på sikt. Vi har basestasjoner og fiberkabler i bratte fjellsider og langs lange fjorder. Dersom vi kan bruke droner til kontroll og undersøkelser av disse, vil det kunne spare oss for både tid og ressurser. Vårt 4G-nett dekker 84 prosent av Norges landareal, så landet vårt har et godt utgangspunkt for dronebruk. Senere vil 5G-nettet kunne ta over, som kan gi et enda sikrere og stabilt nett, sier Birgitte Engebretsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Tlf: 977 53 622, e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.com, eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter