Pressemeldinger

Dom i saken mellom Konkurransetilsynet og Telenor

Telenor fikk ikke medhold i rettssaken mot Konkurransetilsynet knyttet til en grossistavtale inngått tilbake i 2010. – Vi skal gå grundig gjennom dommen, sier Petter-Børre Furberg.
Nå skal vi gå grundig igjennom dommen, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge (Foto: Martin Fjellanger)

(Fornebu, 24. juni 2021) Telenor fikk ikke medhold i rettssaken mot Konkurransetilsynet knyttet til en grossistavtale inngått tilbake i 2010. – Vi skal gå grundig gjennom dommen, sier Petter-Børre Furberg.

Rettssaken mellom Telenor og Konkurransetilsynet gjelder en historisk sak om en prismodell Telenor hadde i en grossistavtale med Network Norway tilbake i perioden 2010-2014.

Konkurransetilsynets påstand har vært at Telenor gjennom prismodellen i denne grossistavtalen begrenset konkurransen i det norske mobilmarkedet ved at avtalen var egnet til å redusere insentivene til utbyggingen av det tredje nettet. Telenor har hele tiden ment at avtalen ga økt konkurranse til fordel for kundene.

I et vedtak fra 2018 besluttet Konkurransetilsynet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner. Telenor klaget vedtaket inn for Konkurranseklagenemnda, som traff sitt vedtak i juni 2019. Nemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak, med dissens – to mot én. Telenor brakte konkurransemyndighetenes vedtak inn for domstolen. Gulating lagmannsrett har i dag opprettholdt konkurransemyndighetens vedtak mot Telenor.

- Telenor er skuffet over dommen. Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge, telefon 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.no eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse