Pressemeldinger

Dobler kapasiteten i bredbåndsnettet

Video utgjør 70 prosent av fastnett-trafikken, og er økende. Telenors CDN-tjeneste som tilbyr innholdsdistribusjon over bredbånd og internett dobler nå kapasiteten for å sikre et mer stabilt nett.

(Fornebu 27. april 2017) Video utgjør 70 prosent av fastnett-trafikken, og er økende. Telenors CDN-tjeneste som tilbyr innholdsdistribusjon over bredbånd og internett dobler nå kapasiteten for å sikre et mer stabilt nett.

Telenor CDN-tjenesten tilbyr innholdsdistribusjon over bredbånd og internett for nordiske og internasjonale innholdsleverandører, som gir bedre og raskere leveranse til seerne. Nå har Telenor foretatt en oppbygging og modernisering som dobler kapasiteten som Telenor leverer til de store media-aktørene.

− De store kundene er svært opptatt av «event-kapasitet» det vil si peak-kapasitet Det er dette vi måles på og som avgjør om vi blir valgt som leverandør. Ingen tåler forstyrrelser når Bjørgen nærmer seg mållinja og tar gull for Norge eller viktige mål scores i Premier League, sier Birgit Bjørnsen, leder for bredbånd og TV i Telenor Norge.

Forventer en vekst på over 100 prosent

For å sikre et mer stabilt nett har Telenors CDN-plattform styrket nettet med en kapasitet på rundt 1000 Gbps og nettet er nå dimensjonert til å håndtere forventet vekst av streaming av ulik TV- og videounderholdning.

− Trafikktopper ser man normalt komme ut på kvelden, men for eksempel ved Premier League toppkamper kan det være nærmest en dobling av antall seere. Telenor CDN-trafikk utgjør ca. 10 prosent av all trafikk i Telenors IP-nett, og for inneværende år forventes en vekst på over 100 prosent fra 2016, forklarer Bjørnsen.

Omkring 100 nye servere er satt på plass i den egenutviklede streaming-riggen for CDN som har vokst seg til 250 servere totalt, og har nå en kapasitet som må til for å møte den store trafikkveksten på video.

Fakta Telenor CDN
• CDN = Content Delivery Network, en serverplattform for effektiv overføring av innhold og tjenester.
• Telenor CDN Trafikk volumvekst 2015 til 2016 på 80 prosent
• CDN-plattformen distribuerer i hovedsak TV-innhold på nett for Canal Digital, TV2 Sumo, NRK TV og RiksTV.
• CDN-plattform med over 250 servere plassert i Datasentere i Oslo og Stockholm
• Kunder er i hovedsak store norske innholdsleverandører og distributører.
• Video står for ca. 70 prosent av trafikken i fastnettet

For ytterligere informasjon:

Tormod Sandstø, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 909 43 215, e-post: tormod.sandsto@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse