Pressemeldinger

Tåler vær og vind - gir rekordfart og dekning

Telenors mobilnett er blitt raskere og mer robust det siste året. Arbeidet med å bygge 5G, oppgradere 4G og tette dekningshull fortsetter for fullt også i år. 

Dekningstur

Foto: Amund Ringen Jøråsen.

(Fornebu, 15. januar 2024) Telenors mobilnett er blitt raskere og mer robust det siste året. Arbeidet med å bygge 5G, oppgradere 4G og tette dekningshull fortsetter for fullt også i år. 

Dekningsdirektør Bjørn Amundsen gjennomførte i fjor høst sin årlige tur landet rundt der han har målt farten i Telenors mobilnett fra Lindesnes til Nordkapp. Nå er de omfattende målingene analysert, og resultatet er tydelig: Telenor øker farten og kapasiteten i nettet, og tilgjengeligheten øker.

På den 21 000 km lange turen landet rundt møtte han privatkunder, kommuner og næringsliv, og tilbakemeldingen var entydig.

– Kundene etterspør fart, dekning og tilgang til nettet der de til enhver tid befinner seg. De er mindre opptatt av om det står 4G eller 5G på mobilskjermen.

– Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov. Tilgang til Telenors nett og tjenester er ekstra viktig for folk og næringsliv, når skoler er stengt, folk må jobbe hjemmefra, og mange eldre er isolert hjemme, legger dekningsdirektøren til.

Bygger 5G og oppgraderer 4G

Telenor er i full gang med å bygge opp 5G-nettet, men gjør samtidig store oppgraderinger på 4G-nettet. Måten Telenor bygger nettet på gir positive utslag for kundeopplevelsen.

– Når vi bygger 2G, 4G og 5G inkluderer vi både lavbånd og høybånd, noe som gir både fart og rekkevidde. Gjennomsnittsfarten i nettet er 100 Mbps på nedlasting. Dette er langt over konkurrentene, selv på 5G, og gir kunden nok fart og kapasitet til å gjøre det du trenger på privaten og jobben, sier Amundsen.

Telenors målinger understøttes av resultatene fra det uavhengige selskapet Ookla, som måler mobilselskapene etter bestemte kriterier. For andre halvår 2023 har Telenors 5G-nett en hastighetsscore på 240 Mbit/s, med median 5G-hastighet på 259 Mbit/s, mens nærmeste konkurrent har en median i Ooklas målinger på 182 Mbit/s på 5G.

Bygger et nett for alle værforhold

Et robust nett er spesielt viktig for å kunne stå imot vinter- og ekstremvær. Det er lagt inn to linjefremføringer til mobilknutepunktene, på fagspråket kalt Dual Homing.

– Dette har vist seg å være effektivt både mot kulde, men også når mildværet setter inn, og rasfaren øker. Erfaringene fra snøfallet i Agder nå i januar og kuldebølgen over hele landet viste at vi knapt hadde utfall, og der vi hadde utfall skyldtes det i all hovedsak strømstans.

Kundene er opptatt av at vi har et nett med fart, god dekning, og tilgjengelig der du bor og ferdes. Dekningsdirektøren forteller at Telenor er i ferd med tette dekningshull lang Europaveiene. Dette er et arbeid som skal være fullført i løpet av 2025.

Fakta om Telenors mobilnett

Telenor har landets største mobilnett Med 8800 basestasjoner spredt utover vårt langstrakte land dekker vi 87 prosent av Norges totale landareal og hele 99,9 prosent av befolkningen. Årlig investerer vi om lag 6 milliarder kroner i utbygging av mobil- og fibernett.

Lurer du som journalist på hvordan status på mobilnettet i ditt dekningsområde er, kan du kontakte

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor, 90021000, bjorn.amundsen@telenor.no