Pressemeldinger

De fire nordligste fylkene velger Telenor

Fylkeskommunene Nord-samarbeidet (FKN) og Telenor har inngått en rammeavtale om leveranse av mobil og fast tale- og datakommunikasjon. Avtalen har en varighet på fire år, og skal også sikre fylkene tilgang til ny og spennende kommunikasjonsteknologi.
Fylkeskommunene Nord, som består av de fire nordligste fylkeskommunene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, 55 kommuner og tilhørende offentlig virksomheter, har valgt Telenor som mobiloperatør til sine ansatte.

(Fornebu, 25. mars 2022) Fylkeskommunene Nord-samarbeidet (FKN) og Telenor har inngått en rammeavtale om leveranse av mobil og fast tale- og datakommunikasjon. Avtalen har en varighet på fire år, og skal også sikre fylkene tilgang til ny og spennende kommunikasjonsteknologi.

Fylkeskommunene Nord, som består av de fire nordligste fylkeskommunene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, 55 kommuner og tilhørende offentlig virksomheter, har valgt Telenor som mobiloperatør til sine ansatte.

God dekning og kapasitet der folk bor og arbeider, ble satt som et viktig premiss for avtaleinngåelsen. I tillegg kommer sikkerhetsløsninger, innovasjon og utvikling. Avtalen har en anslått verdi på 240 millioner kroner.

Digitalisering på arbeidsplassen

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle dekningen i våre nordligste fylker, blant annet gjennom samarbeidet vårt med Arctic Race. Vi er derfor stolte av å bli valgt som samarbeidspartner av Nord-samarbeidet. Innen 2024 skal nettet vårt i hele regionen være oppgradert til superraskt 5G, noe som vil skyte fart på digitaliseringen av samfunnet, sier Birgitte Engebretsen, leder for Telenor Bedrift.

Rammeavtalen skal sikre tilgang til ny kommunikasjonsteknologi og nye løsninger i takt med markedsutviklingen. Digitalisering av arbeidsoppgaver står sentralt både i kommunene og fylkeskommunene.

Behov for like tjenester

Løsninger innenfor mobilitet vil være sentrale elementer for å lykkes med digitaliseringen. 5G, IoT og kunstig intelligens vil skape store muligheter i årene som kommer.

– Fylkeskommune Nord registrerer utviklingen innen mobiltelefoni, spesielt innen sektorene helse- og omsorgstjenestene, skolesektoren og innen samferdsel. Tilgang til nett og kapasitet på en sikker måte er svært viktig, og vi har behov for like tjenester for alle våre geografiske tjenesteområder. Vi har forventning om økt bruk av mobilteknologi for å støtte våre prosesser i avtaleperioden, sier Dagfinn Grønvik i FKN.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632, magnus.isaksen-line@telenor.no eller pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse