Pressemeldinger

Data er den nye oljen for norske bedrifter

Økt bruk av sky- og strømmetjenester i det norske bedriftsmarkedet skaper behov for mer kapasitet i datanettet. På bare to år har databruken i bedriftsmarkedet økt med 42 prosent. Telenor oppgraderer datakapasitet og hastighet over hele Norge og styrker fibersatsingen mot bedriftsmarkedet for å møte etterspørselen.

(Fornebu, 19. mai 2014) Økt bruk av sky-og strømmetjenester i det norske bedriftsmarkedet skaper behov for økt kapasitet i datanettet. På bare to år har databruken i bedriftsmarkedet økt med 42 prosent. Telenor oppgraderer datakapasitet og hastighet over hele Norge og styrker fibersatsingen mot bedriftsmarkedet for å møte etterspørselen.

At data er den nye oljen for norsk næringsliv, ser vi i stadig økende grad på databruken i det norske bedriftsmarkedet. Bare i løpet av de to siste årene har databruken i bedriftsmarkedet økt med 42 prosent, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge

Og det kommer ikke til å slutte med der. I en undersøkelse Ipsos/MMI har gjort for Telenor, blant bedrifter med 1-100 ansatte, registrerer vi at halvparten av bedriftene som er spurt har behov for økt kapasitet de neste 12-18 månedene, sier Lønning.

Nye tjenester trigger fiberutbyggingen
- Behovet for høyere båndbredde i norske bedrifter øker. Vi har de siste årene sett at tjenester som før lå på lokale servere hos hver enkelt bedrift nå flyttes ut på Internett, som skytjenester; både webbasert programvare, administrative tjenester og lagring.  I tillegg øker bruken av videotjenester, både i sanntid og som bruk til opplæring i bedriftene, sier Lønning.   Telenor har registrert at antall cyber-angrep øker med årene. - For å hjelpe våre kunder mot trusler på nett vil Telenor lansere en rekke sikkerhetstjenester i tiden fremover.  Dette er tjenester som passer for alt fra de minste bedrifter til de største bedriftene i Norge med egne sikkerhetsavdelinger, sier Lønning.

Ifølge undersøkelsen ser større bedrifter ut til å se en betydelig økning i bruk av streamingtjenester.

- Mulighetene for besparelser ved bruk av skytjenester er store, men tjenester som e-post, dokumentlagring og -deling og regnskapsprogrammer krever en stabil og sikker Internett-linje med høy kapasitet. Med fiber og høyhastighets bredbåndstjenester vil vi gjøre bedriftene klare for fremtidens digitale løsninger, avslutter Lønning.

Høyt investeringsnivå
Telenor investerer over 4 milliarder kroner årlig i å oppgradere og modernisere telefon-, TV- og datanettene i Norge. Mye av investeringen går til oppgradering av hastighet og kapasitet i bredbåndsnettet over hele Norge, samt en stadig økende utbygging av fibernettet til bedriftsmarkedet.

- Vi jobber målrettet med å bygge ut fiber i næringsområder og til bedriftskunder. Vi jobber også med å tilby kunder som i dag har DSL-basert bredbånd, nytt høykapasitets fiberbasert bredbånd fortløpende, sier Stein Andre Larner, markedsdirektør Business i Telenor Norge.

Tall fra Telenor viser at andelen bedrifter med fiber har vokst fra 27 prosent i 2010 til 55 prosent i 2013, mens andelen bedrifter DSL er redusert fra 46 prosent til 33 prosent fra 2011 til 2013.

- Fiberøkningen blant bedrifter i vår kundemasse er helt i tråd med innsatsen vi legger ned for å modernisere hele fastnettområdet i Telenor, fortsetter Larner. Vi er den leverandøren i Norge som har mulighet til å levere effektive og høykapasitets-bredbåndstjenester til bedrifter over så godt som hele landet og investeringene mot bedriftsmarkedet er et av våre viktigste satsningsområder. I løpet av de neste årene skal de fleste bedrifter i Norge kunne oppgradere til Telenors fibernett, sier markedsdirektøren. Telenor Business har i dag mer enn 78.000 bredbåndsaksesser  i det norske bedriftsmarkedet.

Ivaretar også DSL-kundene
Selv om Telenor nå investerer stort i fiber, vil fremdeles DSL-bredbånd over kobbernettet være den teknologien som har best dekning i Norge i lang tid fremover. Telenor vil derfor parallelt med fiberutbyggingen oppgradere kobbernettet flere steder.

- I områder hvor vi har bredbånd på flere ulike teknologier, vil vi vurdere å erstatte kobbernettet med raskere teknologi. Et slikt moderniseringsløp vil skje over mange år, og ingen tjenester eller løsninger forsvinner før vi kan tilby noe som er minst like bra. Vi vil da hjelpe kundene over på nye løsninger, og vi vil varsle kundene i god tid og innenfor gjeldende varslingsfrister og avtaler, forsikrer Larner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Per Aril Meling, informasjonssjef for bredbånd i Telenor Norge, mobil 90515800