Pressemeldinger

Bygger nærmere 250 nye basestasjoner utenfor allfarvei

Telenor har planene klare for en storstilt utbygging av mobilnettet. I løpet av to år vil Telenor bygge 239 nye basestasjoner der det i dag er mangelfull eller ikke-eksisterende dekning. Utbyggingen gjøres i forbindelse med utfasingen av det over 100 år gamle kobbernettet. Kostnadsrammen for utbyggingen er nær 400 millioner kroner.
Nærmere 250 nye basestasjoner planlegges utbygd landet rundt for å møte hverdagen uten kobbernett, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 12. mai 2021) Telenor har planene klare for en storstilt utbygging av mobilnettet. I løpet av to år vil Telenor bygge nærmere 250 nye basestasjoner der det i dag er mangelfull eller ikke-eksisterende dekning. Utbyggingen gjøres i forbindelse med utfasingen av det over 100 år gamle kobbernettet. Kostnadsrammen for utbyggingen er nær 400 millioner kroner. 

Telenor er over halvveis med det største teknologiskiftet i Norge i nyere tid. Innen utgangen av 2022 skal kobbernettet fases ut, og alle Telenor-kunder i hele landet får tilgang til mer moderne telefoni- og internettjenester. Telenor er i løpende dialog med kommunene for å få kartlagt lokale konsekvenser der kobbernettet fases ut. Resultatet av denne kartleggingen er en planlagt utbygging av nærmere 250 nye basestasjoner. 

Bygger flere enn normalt

– Dette er basestasjoner det under normale omstendigheter ville blitt for dyrt å bygge ut, men som vi likevel bygger ut for å gi dekning når kobbernettet er borte. Vi har lovet at alle skal få et nytt og bedre nett, og det løftet holder vi, forteller dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Amundsen forteller at oppføringen av nye basestasjoner er godt i gang mange steder, og at enda flere er på planleggingsstadiet.

– Det er mange detaljer som skal på plass før vi kan bygge ut. Vi må ha godkjenning fra lokale myndigheter, vi må få på plass avtale med grunneier, og vi må ha på plass strømtilførsel til basestasjonene. Når dette omfattende arbeidet er gjort, bygger vi. Og vi har godt håp om at vi skal få bygge samtlige basestasjoner innen utgangen av 2022.

Vil gi 5G-dekning på sikt

Telenor er i gang med en oppgradering av 4G-nettet som vil medføre bedre kapasitet og høyere hastigheter. I tillegg foregår det en storstilt 5G-utbygging landet rundt. I løpet av 2024 skal alle Telenors 8.500 basestasjoner bli oppgradert.

– Utbyggingen av de nye basestasjonene kommer i tillegg til den pågående oppgraderingen og utbyggingen. Og de nye basestasjonene vil selvsagt bli oppgradert til 5G når den tid kommer.

De siste årene har Telenors investeringer i fast- og mobilnett ligget på godt over 5 milliarder kroner i året

Ønsker større forpliktelse fra myndighetene

Vi har svært god mobildekning i Norge. Likevel er det noen som faller utenfor når det kommer til bredbånd. Det er særlig i noen fylker det er svært kostbart å bygge bredbånd til alle. Denne utbyggingsplanen vil gjøre hverdagen bedre for mange, men det vil fortsatt eksistere digitale skillelinjer i Norge.

– Vi står midt i en pandemi som viser hvor kritisk nettilgang er. Bredbånd er avgjørende for at hverdagen skal gå rundt for folk i hele landet. Dersom Norge fortsatt skal være i front når det gjelder digitalisering, må vi ta steget inn i gigabit-samfunnet – og da må myndighetene trå til, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Regjeringen har i flere år hatt et mål om at flere bør få et tilbud om nettilgang på 100 Mbit/s. I 2021 er likevel den statlige bredbåndsstøtten redusert fra 406 millioner kroner i fjor til 264 millioner i år. 18 organisasjoner og virksomheter har sammen gått ut og bedt myndighetene om en bredbåndsmilliard i året frem til 2025. Dette kravet stiller Telenor Norge seg også bak.

– Telenors modernisering og utbygging av mobil- og fibernettet skal gjøre det enklere å bo og arbeide i distriktene. Med denne utbyggingsplanen viser vi at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, men vi klarer ikke å bygge ut for alle de 250 000 som mangler høyhastighets nett i dag. Nå er det de som kanskje trenger dette mest som står igjen. De med lengst vei til naboen, legen, skolen, arbeidsplassen eller lensmannskontoret. Der strekker ikke markedsmidlene til. Vi etterlyser derfor en større forpliktelse fra staten, slik at vi får lukket det digitale utenforskapet, avslutter Furberg.

Her er den fylkesvise oversikten over hvor de nye basestasjonene kommer:

Troms og Finnmark: 7
Nordland: 36
Trøndelag: 25
Møre og Romsdal: 6 
Vestland: 17
Rogaland: 17
Agder: 6 
Vestfold og Telemark: 15
Viken: 61 
Innlandet: 47 

I en del fylker er utbyggingen i samarbeid med kommuner.


Fakta om mobilutbygging

I dag har mange kunder tilgang til telefoni og internett gjennom et kobbernett som er mer enn 100 år gammelt. Dette kobbernettet krever mye vedlikehold og har ikke nok kapasitet til å tilfredsstille fremtidens krav og forventinger. Dette er grunnen til at vi har startet en omfattende opprydding. Kobbernettet skal fases ut fra nå og frem mot utgangen av 2022. Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, skal få tilgang til ny og raskere teknologi.

De siste årene har Telenors investeringer i fast- og mobilnett ligget på godt over 5 milliarder kroner i året.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: ba@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse