Pressemeldinger

Bredbåndsbarometeret: Nordmenn surfet gjennom sommeren

Aldri før har nordmenn vært så mye på nett - og aldri før har det vært strømmet mer video i løpet av sommeren, viser nye tall fra Telenor.

(Fornebu 08. september 2015) Aldri før har nordmenn vært så mye på nett - og aldri før har det vært strømmet mer video i løpet av sommeren, viser nye tall fra Telenor. Mens resten av samfunnet går på hvilepuls øker nettrafikken kraftig sammenlignet med fjoråret.


Ferske trafikktall og analyser fra Telenors nett fra sommeren som er bak oss, viser med tydelighet at nordmenns nettbruk er sterkt økende. Og ikke bare øker trafikken i hverdagen når det er fullt trykk på jobb, hjemme og i skole, men også i feriemåneden juli har økningen i år vært stor sammenlignet med juli i fjor. I enkelte perioder har nettbruken vært dobbelt så høy sammenlignet med samme periode forrige sommer.

Den totale trafikken i Telenors nett økte med 66 prosent fra juli 2014 til juli 2015, viser de nye tallene. I det totale trafikkbildet er det spesielt videostrømming som har en kraftig vekst, og video gjennom Netflix alene hadde en økning på 64 prosent sammenlignet med i fjor. Andre aktører med videoinnhold har også i perioden hatt en god vekst.

Noen vil kanskje tenke at et labert sommervær er grunnen til den store økningen i nettrafikken, men årsakene til økningen de nye tallene viser er antagelig mer sammensatt:

Vi ser at trafikken i nettet vårt gjennom flere år har økt mye, men sommeren i år har veksten vært spesielt stor sammenlignet med tidligere. Nordmenn er raske å ta i bruk ny teknologi og tjenester, og sammen med et voksende tilbud av innhold og tjenester resulterer dette i en økende bruk som ser ut til å vedvare. Når også nettet stadig utvides med større fart og kapasitet - og kvaliteten på strømmingen øker, da øker også trafikken ytterligere, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Bygger for vekst
Nye tjenester, innhold og større trafikk gjør at behovet for bedre kvalitet og større kapasitet i nettet vil fortsette å øke i tiden fremover. Svaret på dette er en kontinuerlig modernisering og utbygging av nettet over hele landet.

− Den store trafikkveksten gjennom nettet de siste årene regner vi med også vil fortsette, og i vårt fastnett ser vi en årlig trafikkvekst på 40-50 prosent. Økt bruk stiller også nye krav til kapasitet og bedre tjenester, og vi er vant til at kundene har høye forventninger til oss. Vi jobber derfor hele tiden med å bygge ut og oppgradere vårt nett, slik at vi kan tilby kundene våre moderne løsninger som dekker behov både i dag og i framtiden,sier Berit Svendsen.

Fakta: Sommertrafikken i Telenors nett

  • Sommertrafikken totalt: Juli 2015 vs. juli 2014 har økt med ca. 66 prosent
  • Netflix: Økning av sommertrafikken med 64 prosent (snitt daglig trafikktopper i juli 2015 vs. juli 2014)
  • Telenor CDN: Snitt trafikktopp i juni/juli 2015 er ca. doblet i forhold til juni/juli 2014
  • Videorater: Høyere avleverte videorater til Telenors sluttkunder sammenlignet med sommeren 2014
  • Generelt: Globale CDN-aktører (Content Delivery Network) forsterker sin posisjon i Norge med mer enn 100 prosent årlig trafikkvekst