Telenor øker beredskapen før ekstremværet «Hans»

Foto: Telenor

(Fornebu, 6. august, 2023) Både NVE og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for store deler av Sør-Norge. Telenor eier og drifter samfunnskritisk infrastruktur og er derfor i høy beredskap i forkant av ekstremværet «Hans». Det er ventet store mengder nedbør mandag og tirsdag, og det er varslet stor fare for flom, jord- og flomskred.

- Vi øker bemanningen og beredskapen vår for å gjøre alt vi kan for å opprettholde viktige kommunikasjonstjenester og holde nordmenn på nett de neste dagene. Et ekstremværvarsel som dette kan i verste fall føre til store ødeleggelser, som kan få konsekvenser for vår drift, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør for Telenor Norge. Det kan også bli vanskeligere både å rette eventuelle feil og ikke minst utfordrende med fremkommelighet frem til skadestedene.

Ekstremvarselet gjelder Østlandet nord for Oslo, samt de østligste delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Telenors døgnåpne operasjonssenter følger situasjonen tett og har også økt bemanningen foran det varslede uværet.

- Vårt operasjonssenter er godt forberedt, og overvåker situasjonen døgnet rundt. Selv om vi har et robust og stort nett med god dekning, er vi forberedt på at uværet kan føre til ødeleggelser på vår infrastruktur. Vi følger opp med fylkesberedskapssjefene så fort en situasjon skulle inntreffe. Vi har også tett dialog med entreprenørene våre slik at vi kan koordinere tiltak og rykke ut døgnet rundt, så lenge sikkerheten er ivaretatt, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen.

- Kundene våre skal være trygge på at vi også i et ekstremvær som dette, gjør det vi kan 24/7 for å holde nettene i gang, avslutter Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør, Telenor Norge - 900 21 000 | ba@telenor.no

Telenor Norges Kommunikasjonsavdeling - pressetelefon 800 80 900