Pressemeldinger

7 av 10 eldre ønsker mer digital velferd

70 prosent av landets innbyggere over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. Under 10 prosent i samme aldersgruppe synes kommunene er flinke til å ta i bruk ny teknologi.
70 prosent av landets innbyggere over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. Under 10 prosent i samme aldersgruppe synes kommunene er flinke til å ta i bruk ny teknologi.

(Fornebu 13. mars 2017) 70 prosent av landets innbyggere over 60 år er positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg. Under 10 prosent i samme aldersgruppe synes kommunene er flinke til å ta i bruk ny teknologi.


Tallene fremkommer i en befolkningsundersøkelse Norstat/Penetrace har gjort på vegne av Telenor.

– Denne undersøkelsen er ganske oppsiktsvekkende med tanke på at eldre er så positive til å ta i bruk ny teknologi innen helse og omsorg, men at så få i målgruppen synes kommunene er flinke til å ta i bruk slik teknologi, sier Ove Fredheim, divisjonsdirektør for Telenor Bedrift og ansvarlig for Telenors «Smart Kommune» prosjekt. Telenor bistår i dag rundt 50 kommuner med digitaliseringsjobben.

Digitalisering er løsningen
Norske kommuner står overfor store utfordringer de kommende årene. Med knappe budsjetter skal en voksende gruppe eldre gis hjelp og omsorg.

– Vi jobber tett med flere kommuner som en del av vårt «Smart Kommune» arbeid, kommuner som virkelig er i ferd med å ta grep rundt digitaliseringen av sine tjenester. Dette er ofte kommuner som har en stor andel eldre, og som ser på digitalisering som et virkemiddel for å tilby bedre velferdstjenester. Men det er fortsatt et langt lerret å bleke før Kommune-Norge har gode teknologiske og digitale løsninger å tilby sine innbyggere, sier Fredheim.

Han viser til at kun 15.000 av landets rundt 80.000 trygghetsalarmer er digitalisert.  

Start enkelt, og lær av hverandre
Mange kommuner er allerede kommet godt i gang med digitalisering av velferdstilbudet, og ser at dette gir unike muligheter til å hjelpe sine innbyggere enda bedre. Men fremdeles sitter altfor mange kommuner på gjerdet. Rådet fra Telenor til kommunene som ikke allerede er i gang med velferdsteknologiske løsninger er entydig:

– Start enkelt, og lær av andre kommuner som allerede har vært gjennom prosessen, sier Fredheim.

Sel kommune i førersetet
Sel kommune i Gudbrandsdalen er i gang med digitalisering av tjenestetilbudet. Rådmann Kaja Eide Drønen i Sel kommune er tydelig på at kommunen må inn på plattformer som gjør kommunen tilgjengelig for innbyggerne.

– Det er ingen forskjell på folk i Oslo og Otta i ønsket om tilgjengelighet. Innbyggerne våre forventer å kunne kommunisere med oss enten det er kveldstid eller helg, sier Eide Drønen.

Samtidig er hun opptatt av forventningsstyring rundt hva digitalisering innebærer, og hva som må til for å lykkes.

– Digitalisering er et langsiktig prosjekt. En får ikke gevinsten i morgen, men innbyggerne forventer en moderne kommune. Da kan ikke vi som kommunens ledelse sitte på bakerste benk, men i førersetet. Digitalisering er noe vi må prioritere, og det gjør vi, sier Eide Drønen.

Mange kommuner er i gang med digitalisering, men ofte innenfor avgrensede områder. De fleste mangler en helhetlig plan for kommunen, og vårt råd er å starte arbeidet med en digitaliseringsstrategi, sier Fredheim.

Eksempler på kommunale digitaliseringsprosjekt:

  • Telenor utvikler i samarbeid med Pensjonistforbundet og seniorer i Grue kommune en app som er koblet til trygghetsalarmen og som gir pårørende rask beskjed om noe er galt. Den nye trygghetsappen «Tryggi» er koblet til den digitale trygghetsalarmen, og utvikles og testes nå ut i samarbeid med eldre i Grue kommune.
  • Bydel Ullern i Oslo gir hjemmeboende med demens og orienteringsvansker tilbud om bruk av GPS-sporing via smarttelefon eller nettbrett. Bydelen gir også tilbud om SMS-varsling til pårørende av brukere i hjemmetjenesten. Pårørende får en melding når hjemmetjenesten har vært på besøk hos en bruker, og på den måten kan de være trygge på at noen har vært innom hos bruker.
  • Bærum kommune skal installere digitale låser hos alle innbyggere tilknyttet hjemmepleien, rundt 3200 boliger. Kommunen har regnet ut at de vil spare rundt 2 millioner kroner i året ved at hjemmetjenesten slipper å reise rundt og hente og levere nøkler, og i stedet bare åpne døren med en mobilapp.
  • Vardø kommune har digitalisert skolene, med stor suksess både blant elver, lærere og forelde, og regnes av mange som en av landets «smarteste kommuner».

Les mer om Smart kommune

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef Telenor Norge
Tlf: 91885405, e-post: kristine.meek@telenor.com