Pressemeldinger

6 av 10 ledere i frivilligheten sier de har observert mobbing og utestengelse

I en undersøkelse gjennomført av Telenor Norge og Røde Kors svarer så mange som 6 av 10 ledere og trenere i frivilligheten at de har observert mobbing eller utestenging i barns fritidsaktiviteter. Hele 7 av 10 oppgir i den samme undersøkelsen at de ikke har verktøy eller usikre på om de har verktøy til å håndtere mobbing og utestengelse.
34 prosent av foreldre oppgir at deres barn har opplevd mobbing i en fritidsaktivitet, og hver fjerde forelder sier de har opplevd at barna deres har ønsket å slutte med en fritidsaktivitet på grunn av mobbing eller utestengning.

(Arendal, 16. august 2022) I en undersøkelse gjennomført av Telenor Norge og Røde Kors svarer så mange som 6 av 10 ledere og trenere i frivilligheten at de har observert mobbing eller utestenging i barns fritidsaktiviteter.

– Denne undersøkelsen viser at barn og unge opplever mobbing og utenforskap på mange ulike arenaer, både fysiske og digitale, og konfliktene kan være komplekse og vanskelige å ordne opp i. Mobbing og utenforskap utfordrer også frivilligheten som utgjør viktige møteplasser for barna. Frivilligheten er landets viktigste inkluderingsarena, og nettopp derfor blir utenforskap og mobbing her svært ødeleggende, sier Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge.

Undersøkelsen er gjennomført blant ledere og trenere i frivilligheten og foreldre. Telenor og Røde Kors driver sammen Bruk Hue, som siden 2009 har tilbudt anti-mobbeverktøy i skolen. Nå vil Bruk Hue engasjere frivilligheten i kampen for å utrydde mobbing. Hele 7 av 10 av ledere og trenere svarer i undersøkelsen at de ikke har verktøy eller usikre på om de har verktøy til å håndtere mobbing og utestengelse.

– Vi har de siste årene flere ganger blitt kontaktet av ledere i frivilligheten som har ønsket å benytte seg av Bruk Hues undervisningsmateriell for skolen. Vi har derfor sett et behov for å utvikle et eget opplegg som ildsjelene i frivilligheten kan benytte seg av, noe denne undersøkelsen understreker behovet for, sier Mathisen.

Du finner hele rapporten nederst på siden.

Føler på et ansvar

Blant foreldrene som har besvart undersøkelsen svarer 34 prosent at deres barn har opplevd mobbing i en fritidsaktivitet, og hver fjerde forelder sier de har opplevd at barna deres har ønsket å slutte med en fritidsaktivitet på grunn av mobbing eller utestengning.

Ragnhild Mathisen, leder for Corporate Affairs i Telenor Norge. (Foto: Martin Fjellanger)

– Vi er ikke overrasket over statistikken om mobbing blant barn og unge. Vi er nødt til å erkjenne at mobbing skjer på alle arenaer der barn er. Det er ikke et problem bare i skolen, men et samfunnsproblem. Det må vi håndtere på alle arenaer og undersøkelsen antyder at vi ikke har nok for å gi lederne i frivilligheten de verktøyene og den tryggheten de trenger. Noe vi håper vi kan bidra til å endre, sier Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Det oppløftende med undersøkelsen er at ni av ti ledere i frivilligheten føler på et ansvar for å gjøre noe. Her har man en voksengruppe som er sammen med barn og observerer at det skjer ting mellom barna som ikke er greit, og ønsker å bidra til at konflikter løses.

– Som frivillige ledere kunne jo kanskje flere ha valgt å se en annen vei og tenke «dette er ikke mitt ansvar», men det gjør de ikke. De har ansvaret, og ønsker å ta ansvaret. Jeg er imponert over de mange ildsjelene der ute, sier Apeland.

Fakta om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på oppdrag for Telenor og Røde Kors i juni 2022. Utvalg: N=408 foreldre og N=497 ledere i frivilligheten. Finn hele undersøklsen vedlagt nederst på siden.

Bruk Hue-debatt på Arendalsuka: Tirsdag 16. august kl. 13-14: Mobbing og utenforskap.
Telenor Norge og Røde Kors presenterer en undersøkelse som viser at hele 6 av 10 ledere i frivilligheten har erfart mobbing og utenforskap blant barn. Etter 30 år med antimobbearbeid i Norge opplever barn og unge fremdeles mobbing og utenforskap på skolen, på nett, og nå også på barnas fritidsarenaer. Vi spør: Hva skjer når mobbing og utenforskap blir kjepper i hjulene på Norges største inkluderingsmaskineri, nemlig frivilligheten?

Les hele arrangementsbeskrivelsen her

Fakta om Bruk Hue:

Bruk Hue er et program for nettvett og mot nettmobbing utviklet og drevet av Telenor Norge og Røde Kors siden 2009. Bruk Hue består av tre verktøy: Bruk Hue for skole, Bruk Hue for foreldre og Bruk Hue for frivilligheten. Alle verktøy ligger gratis og tilgjengelige for fri bruk på brukhue.no. Bruk Hue for frivilligheten kan benyttes av alle som ønsker det, når som helst og hvor som helst. Sammen sier vi nei til mobbing. Bruk hue, bruk hjertet og bruk stemmen! www.brukhue.no