Pressemeldinger

5G-utbyggingen i Stavanger er godt i gang

I oktober offentliggjorde Telenor at Stavanger var en av de utvalgte storbyene som først får 5G i Norge. Utbyggingen startet like før jul, og allerede er det etablert 5G i flere deler av Stavanger. Nå røper Telenors dekningsdirektør 5G-planene for 2021.
Telenor startet 5G-utbyggingen like før jul, og allerede har det blitt etablert 5G-dekning i flere deler av Stavanger.

(Fornebu 17. februar, 2021) I oktober offentliggjorde Telenor at Stavanger var en av de utvalgte storbyene som først får 5G i Norge. Utbyggingen startet like før jul, og allerede er det etablert 5G i flere deler av Stavanger. Nå røper Telenors dekningsdirektør 5G-planene for 2021.

- Vi etablerte vår første 5G-basestasjon ved Siddissenteret i desember, og har brukt god tid på å utforske muligheter før vi øker utbyggingstakten. Vi er nå godt på vei, og har så langt bygd sju 5G-basestasjoner i Stavanger, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Her får du 5G-dekning i Stavanger

Siden Telenor etablerte Skandinavias første 5G-pilot i 2018, har selskapet brukt god tid på å teste, utforske og eksperimentere. Ifølge Telenors dekningsdirektør, vil dette fundamentet komme siddisene til gode.

- Når vi går over til ny teknologi, fokuserer vi på kvalitet. Derfor har vi prioritert å lære mest mulig, for å forsikre oss om at kundene får best mulig opplevelse når vi først tilbyr dem 5G. Disse tidlige erfaringene kommer nå Stavanger til gode, sier Amundsen og legger til:

- I dag strekker 5G-dekningen seg helt fra Madla via Bergeland og opp til Straen. Det er riktignok ikke helt overlappende dekning ennå, men vi har store planer for Stavanger. Allerede før sommeren vil vi etablere rundt 30 nye 5G-basestasjoner. Det er ingen tvil om at innbyggerne i Stavanger går en spennende tid i møte.

I dag strekker 5G-dekningen seg helt fra Madla via Bergeland og opp til Straen, forteller Bjørn Amundsen, dekningdirektør i Telenor Norge (Foto: Martin Fjellanger).

Stavanger er Norges ubestridte energihovedstad, en ledende havbrukskommune og en stor og viktig landbrukskommune. Ifølge ordføreren i Stavanger, vil 5G åpne opp for store muligheter.

– Jeg er glad for at Stavanger er blant de første byene i Norge som får 5G, og vi gleder oss over hvilke muligheter som nå blir tilgjengelig for innbyggerne. Stavanger er et kraftsenter for teknologi og innovasjon, og med 5G i verktøykassa, åpner det seg opp store muligheter. Våre forskningsmiljøer, arbeidsplasser, helsetilbud og innbyggere vil nå få tilgang til en fantastisk teknologi og sammen skal vi forme Stavanger for fremtiden, sier Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger kommune.

Med 5G i verktøykassa, åpner det seg opp store muligheter, sier ordfører Kari Nessa Nordtun (Foto: Stavanger kommune).

Over 2000 i Stavanger har 5G-mobil

Til tross for at 5G-utbyggingen er i en tidlig fase, har allerede en rekke stavangerfolk anskaffet seg 5G-mobil. Ifølge Telenors dekningsdirektør, indikerer det at siddiser er langt over snittet interessert i ny teknologi.

- I dag er det et fåtall som har en 5G-mobiltelefon og dermed har ikke den nye teknologien fått så stort betydning i folks hverdag ennå. I Stavanger har derimot godt over 2000 innbyggere anskaffet seg en 5G-mobil og er klare for den nye teknologien. Nå som en rekke mobilprodusenter har lansert sine 5G-mobiler, blant annet Samsung og Apple, så vil antallet øke raskt. Dette vil nok mange få stor glede av nå som 5G-nettet bygges ut i Stavanger.

4000 kunder på 100 år gammelt nett

Telenor er i gang med en omfattende modernisering av nettverket over hele Norge. Det innebærer utbyggingen av 5G, men også å flytte kunder fra et 100 år gammelt kobbernett over til mer moderne løsninger.

- I Stavanger finnes det over 4000 kobberkunder. Nå som 5G gjør sitt inntog i Stavanger, vil disse kundene gradvis få tilbud om Trådløst Bredbånd via 5G. Med rekordrask forbindelse, lav forsinkelse og ekstrem kapasitet, vil disse kundene få gleden av å få fremtidens supernett midt i stua, sier Amundsen. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge.

Tlf: 93 46 72 24, e-post: david.fidjeland@telenor.com