Pressemeldinger

5G skal sette fart på skogbruket

Nå inntar fjernstyring, digitalisering samt utvidet og virtuell virkelighet (AR og VR) skogbruket. Dette skjer i et nytt 5G-prosjekt i regi av EU, som skal skape bedre betingelser for skogbruket og skogsindustrien.
Per Jonny Nesse i Telenor Research and Innovation, Lars Gillund  i Klosser Kongsvinger og professor Bård Tronvoll fra Høgskolen i Innlandet - deltar i det nye 5G-prosjektet som skal skape bedre betingelser for skogbruket.

(Fornebu, 04.11.2022) Nå inntar fjernstyring, digitalisering samt utvidet og virtuell virkelighet (AR og VR) skogbruket. Dette skjer i et nytt 5G-prosjekt i regi av EU, som skal skape bedre betingelser for skogbruket og skogsindustrien.

Formålet med prosjektet er å effektivisere og forbedre arbeidsprosessene for skogbruket og skogsindustrien ved hjelp av ny mobilteknologi. Gjennom bruk av AR- og VR-teknologi skal vedlikehold på skogsmaskiner skje ved fjernstyring. Videre omfatter prosjektet digital støtte til hogstprosessen, og droner skal visualisere skogen for beregning av mengde, kvalitet og pris. Alt dette er mulig med 5G-teknologi, og skal testes i det nye EU-prosjektet.

- Dette er innovasjon som vil øke verdiskapingen i næringen, gjøre arbeidsplassene tryggere og bidra til å sikre artsmangfoldet i skogen, sier seniorforsker Per Jonny Nesse i Telenor Research and Innovation.

Nesse påpeker at pilotering av effektive og klimavennlige løsninger for by og bygd er et viktig satsningsområde for Telenor. Her vil neste generasjons mobilteknologi, 5G, bli avgjørende. I samarbeid med Klosser Innovasjon og Høgskolen Innlandet ved forskningssenteret CREDS deltar Telenor nå i det europeiske forskningsprosjektet COMMECT. Hovedmålet er å legge til rette for en digital og bærekraftig skogbrukssektor i Distrikts-Norge.

- Med bruk av 5G-teknologi ser vi for oss at vi kan effektivisere og verdiøke industriprosesser i mange næringer utenfor de urbane strøk. I Norge er vi opptatt av å utvikle smarte kommunikasjonsløsninger for skogbruksnæringen, og vi planlegger flere piloter som skal understøtte dette, sier Nesse.

Verdiskapning og klimaeffekter

Klosser Innovasjon skal lede arbeidet med kartlegging av interessenter og brukerbehov gjennom en såkalt Skogbruks Living Lab for Norge.

- I Living laben vil vi sammen med Telenor og ulike bedriftspartnere teste ut ulike løsninger for å se på hvordan disse kan gi økt sikkerhet, verdiskapning og klimaeffekter. Klosser vil også bidra i koordineringen inn mot andre Living labs i øvrige deltakerland for å hente erfaring og kompetanse derfra forteller Lars Gillund, som er daglig leder i ved Klossers Kongsvinger-kontor.

Forskningssenteret CREDS ved Høgskolen Innlandet vil bidra med forskning på nye forretningsmodeller og forretningsmuligheter som følge av økt digitalisering. CREDS vil også ha ansvar for deling av resultater av prosjektet i Norge og Europa.

- CREDS vil bidra gjennom å forske på nye forretningsmodeller som følge av tilgang på ny teknologi, forteller leder for forskningssenteret Bård Tronvoll.

Prosjektet involverer allerede flere norske bedrifter som skal få direkte nytte av prosjektet, og flere vil bli koblet på i løpet av høsten. En av aktørene som har koblet seg på prosjektet er Nortømmer AS. Christopher Rolsdorph som er COO/CTO i selskapet bekrefter viktigheten av å være med på den digitale utviklingen:

- Nortømmer ser stor verdi i at aktørene samles for å se muligheter i bruk av ny teknologi. Spesielt innen sanntidsoverføring av data, dekning i områder som i dag er vanskelig tilgjengelige, og innen bruk av droner til kartlegging og dokumentasjon, ligger det nye muligheter. Det er også spennende å se hvilke nye samarbeidsformer som kan komme ut av dette.FAKTA OM PROSJEKTET:

  • Sammen med Klosser Innovasjon, Høgskolen i Innlandet, Senter for digitalisering og bærekraft (CREDS) og 16 andre partnere, starter Telenor Research and Innovation nå opp det EU-finansierte forskningsprosjektet COMMECT.
  • Prosjektet har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner over tre år.
  • Formålet er å forbedre vilkårene for virksomheter lokalisert i distriktene i fem ulike land i Europa (Danmark, Serbia, Tyrkia, Luxembourg og Norge) gjennom digitalisering og tilgang til private 5G- og IoT-nettverksløsninger.
  • Telenor Research and Innovation skal stå for installering av 5G-infrastruktur for pilotering av produkt- og nettverksløsninger, samt analyser av effektene for samfunnet og de private og offentlige aktørene som er involvert i prosjektet.
  • Prosjektet vil også belyse muligheter for næringsutvikling i andre sektorer samt effekt for kommunale tjenester og bosetting. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Telenor Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Julie Hæhre, informasjonssjef Telenor Norge, telefon: 419 01 011, e-post: julie.haehre@telenor.no
eller ring pressetlf. på 800 80 900. Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse