Pressemeldinger

3 av 10 barn har hatt ubehagelige nettopplevelser

Mange norske 11- og 12-åringer har hatt uønskede opplevelser på nett eller mobil. 30 prosent i aldersgruppen har opplevd ekle eller upassende henvendelser, hets, utfrysning fra digitale rom eller blitt bedt om å dele nakenbilder.
Alt-tekst

(Fornebu, 29. september 2016) Mange norske 11- og 12-åringer har hatt uønskede opplevelser på nett eller mobil. 30 prosent i aldersgruppen har opplevd ekle eller upassende henvendelser, hets, utfrysning fra digitale rom eller blitt bedt om å dele nakenbilder. 

Det viser en undersøkelse Opinion har utført på vegne av Telenor. I undersøkelsen er 11- og 12-åringer intervjuet om sine nettvaner og mobilbruk. Hele 96 prosent i aldersgruppen har egen mobiltelefon. 

Torsdag 29. september arrangerer Telenor gjennom initiativet Bruk Hue et arrangement om antimobbing og nettsikkerhet på Ullevaal stadion. Redaksjonen er velkommen til å overvære arrangementet. 

Blir såret og sinte
I undersøkelsen oppgir 30 prosent å ha opplevd minst én av følgende:
• Ekle eller upassende henvendelser fra fremmede eller noen de kjenner
• Blitt spurt om å dele nakenbilder av seg selv
• Blitt såret av meldinger, bilder eller lignende på nett eller mobil
• Følt seg utestengt fra digitale, sosiale rom

Jentene mest utsatt
Dette rammer jenter i større grad enn gutter. Ifølge undersøkelsen har 40 prosent av jentene opplevd én eller flere av disse hendelsene – mot 22 prosent av guttene. Til sammen 12 prosent av jentene svarer at de har blitt spurt om ekle eller upassende ting fra folk de kjenner og ikke kjenner.

– Nettet skal være en arena der barn kan ferdes trygt, få digitale ferdigheter og gode opplevelser. Likevel har 3 av 10 erfaringer med ulike typer ubehageligheter på nett og mobil. Det betyr at vi ikke klarer å verne om barna våre i deres netthverdag i tilstrekkelig grad, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Hver tidende oppgir at de har sendt meldinger på nett eller mobil som har gjort noen andre lei seg eller sint, mens én av tre oppgir selv å ha blitt såret eller sint av meldinger. 

– Dette avviket antyder at mange ikke tenker seg om før de poster noe selv. Du vet ikke hva andre tåler eller opplever som støtende. Tenk deg om før du poster noe i digitale kanaler, råder Svendsen.

Ønsker mer trygghet
Torsdag arrangerer Telenor et storstilt arrangement på Ullevaal stadion for å gjøre barn mer bevisste på farene ved netthets og digital mobbing. Dette skjer gjennom Bruk Hue, som er et samarbeid mellom Røde Kors, Barnevakten, Medietilsynet og Telenor. 

– Å ha en smarttelefon mellom hendene innebærer et stort ansvar. Man er sin egen redaktør, og risikoen for feiltrinn er stor. Målet er at Bruk hue-dagen skal være et betydelig løft for at barn skal bruke både hodet og hjertet i digitale kanaler, og få en minnerik aha-opplevelse de sent vil glemme, sier Svendsen. 

Arrangementet på Ullevaal stadion samler 6000 skoleelever på 6. og 7. trinn fra 61 skoler i Oslo. 

– Mange barn er flinke til å være varsomme og ta forholdsregler i sosiale medier, men vi trenger å få med oss enda flere bevisste barn i kampen mot nettmobbing. Det handler om å sørge for at alle som bruker våre tjenester er trygge, kan skille mellom rett og galt og får gode digitale liv, forklarer Svendsen. 

Om Bruk Hue:
• Bruk Hue er et samarbeid mellom Medietilsynet, Røde Kors ved samtaletjenesten Kors på Halsen, Barnevakten og Telenor.
• Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing. Vi reiser rundt til ungdomsskoler (8.-10.trinn) og barneskoler (6. og 7.trinn) i hele Norge med vårt foredrag om digital mobbing blant barn og unge.
• Her går vi rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs.
• Siden 2009 har Bruk Hue-turneen besøkt 700 skoler og snakket med 200.000 barn og 40.000 foreldre om digital mobbing og nettvett. 

Om undersøkelsen:
• Undersøkelsen er utført av Opinion på vegne av Telenor.
• Opinion har web-intervjuet et landsrepresentativt utvalg av 515 barn på 11 og 12 år og deres foreldre om digital adferd og mobilvaner.
• Intervjuene er gjennomført i september 2016.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor
Tlf: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com

Caroline Lunde, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com