Pressemeldinger

200.000 barn har lært om nettmobbing

Norges største skoleturné mot nettmobbing, Bruk Hue, har nådd en viktig milepæl; 200.000 elever har lært om antimobbing. 96 prosent av lærerne mener Bruk Hue kan hindre tilfeller av nettmobbing.
Alt-tekst

(Fornebu, 28. desember 2015) Norges største skoleturné mot nettmobbing, Bruk Hue, har nådd en viktig milepæl; 200.000 elever har lært om antimobbing. 96 prosent av lærerne mener Bruk Hue kan hindre tilfeller av nettmobbing.

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing drevet av Telenor sammen med Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors ved Kors på halsen. Siden 2009 har Bruk Hue besøkt over 700 skoler og adressert digital mobbing og generelt nettvett til nesten en hel generasjon unge, og deres foreldre. 2015 har vært et viktig år for programmet som har oppgradert eksisterende foredrag, lansert nytt foredrag til mellomtrinnet, og kommet i ny visuell drakt.

Lærere mener det nytter
En undersøkelse gjennomført blant 49 lærere som har opplevd Bruk Hue viser at de har tro på denne måten å adressere nettmobbing på. 96 prosent mente at Bruk Hues budskap er nyttig i rollen de har som lærer, 100 prosent mente at Bruk Hue er nyttig for elevene. I tillegg mente 96 prosent av lærerne at Bruk Hue-foredrag kan hindre tilfeller av nettmobbing.

– Dette er veldig gledelige tilbakemeldinger for oss. Vi jobber systematisk sammen med partnerne våre Medietilsynet, Barnevakten og Kors på halsen med å oppdatere det faglige innholdet i foredragene våre, og disse tilbakemeldingene fra lærerne viser at vi gjør noe riktig og viktig. Det gir oss motivasjon til å fortsette å utvikle Bruk Hue i 2016, sier Ana Brodtkorb, prosjektleder for Bruk Hue og leder for Samfunnsansvar og Bærekraft i Telenor Norge.

Eget foredrag for mellomtrinnet
I 2015 ble Bruk Hue relansert med oppdatert foredrag for ungdomstrinnet og med et eget og nytt foredrag for elever på 6. og 7. trinn. En undersøkelse utført av Opinion for Telenor viser at 11- og 12-åringer er svært aktive på sosiale medier. Ett av tre barn har fått sårende meldinger på nett eller mobil, mange av dem på Snapchat.

– Vi legger merke til at stadig yngre barn logger seg på, på bussen, på skolen, hjemme, og vi vet at 90 prosent av alle 10-åringer har smarttelefon. Derfor er det naturlig at vi svarer på denne utviklingen ved å tilby Bruk Hue for mellomtrinnet også, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten.

Mobberne tok kontakt
Det nye foredraget for mellomtrinnet ble lansert i Telenor Arena i oktober, med 7300 11- og 12-åringer i salen. Tilbakemeldinger fra lærerne deres viste at 90 prosent av elevene var opptatt av tematikken etter foredraget, og over 30 prosent av elevene oppsøkte lærere for å snakke om nettmobbing i etterkant.

Bruk Hue-partner Kors på halsen, som er Røde Kors' samtaletjeneste for barn og unge, merket økt trafikk i sine kanaler etter arrangementet.

– Gjennomsnittsalderen på de som tar kontakt med oss er 14-15 år, men etter arrangementet i Telenor Arena opplevde vi en økning i antallet henvendelser fra 11- og 12-åringer, som hadde vært tilstede på arrangementet. Flere sa at de hadde vært slemme mot andre på nett og angret, og det skjer ikke ofte at vi får høre den siden av mobbehistorien. Dette bekrefter at vi treffer vår nye målgruppe og det gir oss motivasjon til å nå 200.000 elever, forteller leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor, tlf. 902 09 832, ana.brodtkorb@telenor.com 
Nelli Kongshaug, leder Kors på halsen, tlf. 900 64 539, nelli.kongshaug@redcross.no
Berit Andersen, seniorrådgiver i Medietilsynet, tlf. 452 01 620, berit.andersen@medietilsynet.no 
Kjellaug Tonheim Tønnesen, rådgiver i Barnevakten, tlf. 474 74 345, kjellaug@barnevakten.no 

Se også www.brukhue.com for ytterligere informasjon.