Sletterutiner

Type opplysninger Hvor lenge beholdes opplysningene Eksempler
Opplysninger om ditt kundeforhold 23 måneder etter endt kundeforhold Hvilke tjenester du har hos Telenor
Forbruksdata og trafikkdata 3 – 5 måneder avhengig av om du har månedlig eller kvartalsvis faktura og forutsatt oppgjort faktura. Merk: Lokasjonsdata (hvilken basestasjon du har vært koblet til) slettes etter 30 dager. Antall MB data brukt, antall sms sendt, antall minutter tale
Tildelt IP-adresse 21 dager Tildelt IP-adresse er en unik identifikator eller adresse som tildeles en enhet, for eksempel en PC eller Smarttelefon i et datanettverk
Taleopptak i forbindelse med kontakt med kundeservice 90 dager Samtaler som tas opp brukes for å forbedre vår kundeservice, samt våre produkter og tjenester. Du vil bli gitt mulighet til å si nei til opptak
Taleopptak i forbindelse med kontakt med våre telefonsalgbyråer 365 dager Samtaler som tas opp etter at du har gitt ditt samtykke brukes i opplæringen av våre selgere, samt som informasjonskilde ved klager på våre telefonsalgbyråer
Innhold i samtaler med vår kundeservice via chat, chatbot eller epost. Og informasjon om kontakt med kundeservice på telefon (unntatt taleopptak) 2 år Til bruk i kundebehandling, analyse, og forbedringsarbeid av Telenors produkter og tjenester
Regnskapspliktig materiale 5 år Aggregerte fakturaopplysninger
Personopplysninger fra Folkeregisteret og Reservasjonsregisteret i Brønnøysund Holdes oppdatert mot de offisielle registrene og slettes ikke Opplysninger om f. eks navn, alder og eventuelle reservasjoner i Brønnøysundregisteret beholdes for å sikre at vår markedsføring overholder Markedsføringsloven