Berit Svendsen

Berit Svendsen

Administrerende direktør

Berit Svendsen (født 1963) har vært ansatt i Telenor siden 1988. Hun startet som forsker ved Televerkets forskningsinstitutt. I 1995 ble hun divisjonsdirektør for datatjenester og i 2000 tok hun over som teknologidirektør og leder for forskningsavdelingen med plass i konsernledelsen. Fra 2005 – 2007 ledet hun fastnettvirksomheten i Telenors nordiske virksomhet. Hun ble adm.direktør i Conax i 2008 og var der fram til 2011 da hun tok over som adm.direktør for Telenor Norge og igjen gikk inn i Telenors konsernledelse.

Svendsen er styremedlem i DNB, SAS og Bisnode. Hun har tidligere hatt en rekke styreverv, blant annet som leder i Dataforeningen og styreleder ved Simula. Hun er utdannet sivilingeniør.

Bjørn Ivar Moen

Bjørn Ivar Moen

Leder for Mobil privatmarkedet
Bjørn Ivar Moen (født 1966) har vært ansatt i Telenor siden 2000. Han har vært divisjonsdirektør både for Product and Business Development og for Distribution i Telenor Norge, og har også vært leder for kundeservice mot bedriftsmarkedet i Norge, Telenors fastnettvirksomhet i Sverige og Telenors satsing mot SMB-markedet i Norge.

Før han kom til Telenor jobbet han i ABB, der han blant annet hadde ansvar for internasjonalt salg og distribusjon av fiberoptikk og datanettverk. Moen er utdannet ingeniør innenfor mikroprosessor- og datateknikk. Mobil privatmarkedet har ansvar for markedsføring og salg til mobilkunder for merkevarene Telenor og Talkmore.

Divisjonen har også ansvar for kundeservice for Telenor. Mobil privatmarkedet har ca. 950 medarbeidere. Mobil privatmarkedet har ansvar for markedsføring og salg til mobilkunder for merkevarene Telenor og Talkmore.

Birgit Bjørnsen

Birgit Bjørnsen
Leder for Fastnett og TV
Birgit Bjørnsen (født 1961) har vært ansatt i Telenor siden 2000. Hun har hatt ulike leder- og direktørstillinger innenfor salg, marked og produkt i mobil- og fastnettdivisjonene. Hun har også vært ansvarlig for utvikling av bedriftsløsningen Mobilt Bedriftsnett. Hun kom sist fra stilling som markedsdirektør for Internett og Telefoni.
Før Bjørnsen kom inn i Telenor  hadde hun ulike leder- og rådgivningsposisjoner i Saga Petroleum (1991 – 2000.)
Hun er utdannet Siviløkonom fra BI.
 
Divisjon Fastnett og TV har 569 ansatte og har ansvaret for salg, markedsføring, leveranser og drift av bredbånd, TV og telefoni til det norske privatmarkedet basert på fiber, coax eller kobber teknologi, under merkevarene Telenor og Canal Digital Kabel TV.

Ove Fredheim

Fredheim

Leder for Bedriftsmarkedet 

Ove Fredheim (født 1962) har vært ansatt i Telenor siden 1992. Han har hatt en rekke lederstillinger innenfor produkt og marked i forskjellige Telenor selskaper, blant annet som administrerende direktør for Telenor Ungarn og Telenor Serbia og Montenegro. Før han kom til Telenor jobbet han innen IT med salg og konsulentvirksomhet. 

Ove Fredheim har en mastergrad i markedsføring og ledelse fra BI og har en fire-årig bachelorgrad innen økonomi og ledelse.

Ove Fredheim

Asle Svanøe

Asle Svanøe

Leder for divisjon Sikkerhet, grossistsalg og regulatorisk 

Asle Svanøe (født 1976) er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim. Han begynte i Telenor i 2001 som produktspesialist på leide samband. Før han begynte i Telenor var Svanøe konsulent i Arthur D. Little.


Divisjon Sikkerhet, grossistsalg og regulatorisk har ansvar for sikkerhet og risikostyring, grossistvirksomheten og for det regulatoriske arbeidet i Telenor Norge. I tillegg har divisjonen ansvaret for Maritim Radio. Divisjonen har ca 200 medarbeidere.

 

Magnus Zetterberg

Støldal

Leder for Teknologi
Magnus Zetterberg (født 1969) er utdannet ingeniør fra Åsö Gymnas i Stockholm. Han begynte sin karriere i forskjellige miljøer hos Ericsson i 1990. Fra år 1994 til 2002 jobbet Magnus hos Nokia Networks, først som Marketing Manager og siden som Account Manager.

Kristin Muri Møller

Kristin Muri Møller

Leder for Finance

Kristin Muri Møller (1966), CFO Telenor Norge med hovedansvar for finansiell styring, kvalitetssikring, rapportering samt performance management og sourcing. Kristin begynte i Telenor Group i 1996 som Head of Accounting i Telenor Satellite Services, og har siden da sittet i flere finans-lederposisjoner i ulikeTelenor selskap, primært innen media og broadcast. Hun var CFO for Telenor Danmark fra desember 2014 frem til desember 2016 da hun tiltrådte som CFO for Telenor Norge. I tillegg sitter Kristin i styret til DIGI.COM BERHAD. Kristin er Bachelor of Commerce/Business studies fra BI Norwegian School of Management.

Torild Uribarri

Torild Uribarri

Leder for Corporate Affairs
Torild Lid Uribarri (født 1964) har vært ansatt i Telenor siden 2008. Hun har tidligere jobbet i Telenor Media/Eniro innenfor produkt- og markedsledelse før hun i 2004 ble Eniros kommunikasjonsdirektør. Tidligere har Uribarri jobbet med elektroniske betalingsløsninger og nettbank i DnB samt med fiskeoppdrett i Tyrkia.

Uribarri er utdannet økonom fra BI. I 2012 gjennomførte hun Forsvarets Høgskoles Sjefskurs.

Øystein Bakken

Øystein Bakken

Leder for HR
Øystein Bakken (født 1968) begynte i Telenor i 2007, og har hatt ulike roller i HR i Telenor Nordic og i Telenor Norge.
Før rollen som har han bl.a. vært Telenor Norges personalsjef,  leder for enheten Personal og Prosess og HR businesspartner i Operations.
Før han kom til Telenor jobbet han som personalsjef i Vegdirektoratet. Øystein er utdannet siviløkonom, og har en master i HR fra Warwick Business School.