Hacket seg frem til nye ideer i Telenor

«Winning team» er en av våre strategiske pilarer og handler om å bygge kultur, samspill og ikke minst jobbe på agile premisser. I løpet av forrige ukes hackathon fikk IT og forretningssiden 24 timer på seg til å utvikle «neste generasjons nettbutikk».
Hacket seg frem til nye ideer i Telenor

IT og forretningssiden har gjennom et prosjekt etablert agile utviklingsmiljøer som kalles «Tribes» hvor kryssfunksjonelle utviklingsteam er organisert i «Squads». Triben som har ansvar for alle kundekanalene, Digital Care, arrangerte forrige torsdag og fredag Hackathon. I løpet av 24 timer «hacket» de seg gjennom en to-dagersøkt hvor tanken var å ta et skritt til siden og engasjere seg i aktiviteter som fremmer kreativitet, samarbeid og selvfølgelig inspirasjon og moro.

– Oppdraget har vært 'Next Gen webshop', med alle tilgjengelige hjelpemidler og gode hoder på tvers av IT, teknologi og forretningsutvikling. Her har vi fått til utrolig mye spennende som kanskje kan ende opp som nye produkter som våre kunder vil ha nytte av, sier Stian Meuche i IT.

Men, som Stian framholder, har det viktigste vært å rette oppmerksomheten mot måten vi jobber på i Telenor.

– For å løfte IT og hele Telenor må vi justere arbeidsmetodikken. Vi må være mer agile i stilen og være i kontakt med forretningen hele veien, sier han.

En av Telenors strategiske pilarer er Winning Team, og vi har nettopp lansert Create Together som en av våre verdier.

– Hackathon er et godt eksempel på hvordan vi skal jobbe på tvers av teknologi- og forretningssiden og skape noe sammen. Slike initiativ er viktige for å bryte ned siloer, bygge kompetanse internt og gode produkter eksternt, sier Berit Svendsen.

– Vi beveger oss nå fra den tradisjonelle fossefallsmodellen til en mer agil samarbeidsform. Det betyr mer samspill mellom forretning og teknisk, mer effektiv jobbing, kreativitet og raskere beslutninger, avslutter hun.