IT miljøet i Telenor rekrutterer – Bli med på et kompetent og nytenkende lag i stor fart!

– Uten IT hadde vi ikke hatt noen produkter og tjenester å levere, sier Arild Brudal i Telenors IT-divisjon. Nå rekrutterer de kraftig – for å holde tritt med forbrukerne.
Telenor IT

Ny teknologi, økt konkurranse og endrede forbruksvaner – dette er noen av de viktigste utfordringene Telenor står overfor. Selskapet er for eksempel ved et viktig brytningspunkt: kobbernettet skal fjernes, mens satsingen på fiber og 5G trappes opp.

I denne spennende digitaliseringsreisen vil selskapets IT-divisjon spille en nøkkelrolle. 

– Vi skal være en tilrettelegger for alle forretningsområdene til Telenor, en katalysator for digitalisering. Tjenestene vi selger er jo i hovedsak digitale. Vi er derfor avhengige av IT for å få dette til å fungere og skalere, om det så er fiberaksess, TV-innhold eller mobilprodukter, sier Arild Brudal, leder for Business Support Systems (BSS) i Telenors IT-divisjon.

Med 230 ansatte er de et av landets største IT-miljøer. Det er de som leverer de digitale løsningene i Telenor, og har ansvaret for fremtidsrettet utvikling, bygging, drift og forvaltning av selskapets IT-tjenester.

– IT er så absolutt en del av Telenors kjernevirksomhet, understreker Arild.

Nå skal IT-divisjonen styrkes betraktelig for å vri organisasjonen i riktig retning. IT søker blant annet sultne arkitekter, utviklere og prosjektledere som tør å utfordre det etablerte. 

Bli en del av vårt IT-lag

I forkant av brukerbehov

Ønsket om å forsterke det interne miljøet, er en av årsakene til at IT nå skal rekruttere stort. Telenor vil fortsatt kjøpe inn tjenester fra leverandører, men den økende konkurransen om markedsposisjoner stiller større krav til hva selskapet kan gjøre internt. I tiden fremover skal rollen til IT derfor tydeliggjøres som en integrert del av kjernevirksomheten, forteller Arild.

– Ingen av konkurrentene våre ligger på latsiden, og i tillegg endrer brukervanene seg stadig mer mot digitale løsninger. Det setter andre krav til oss. Våre tjenester må endre seg i takt med brukernes behov, og gjerne litt i forkant. Derfor mener jeg at vi jobber innenfor et av landets mest spennende IT-områder, sier han.

Grunnen til det er ganske enkel, fortsetter han:

– Vi har en ekstrem bredde i det vi holder på med. Vi er ledende innenfor analytics, og har en stor produktportefølje mot både mot konsument- og bedriftsmarkedet. Vi jobber innenfor TV, fiber, mobil og IoT, for å nevne noe.

Derfor er IT nødt til å velge de plattformer og løsninger som er best egnet til hver enkelt del av virksomheten. Dette medfører et svært bredt spekter av teknologier – fra kommersielle pakkeløsninger til egenutviklede Java- eller .net-tjenester. Datavarehus og stordataløsninger er også blitt viktige for virksomheten, det samme gjelder bruk av roboter for automatisering.

Kronglete SWAP-system

SWAP er en av suksesshistoriene for hvordan Telenors teknologi påvirker sluttkundene deres. I utgangspunktet er SWAP et enkelt konsept: kjøp en ny mobil uten å legge igjen en krone i kassen, men betal heller et lavt månedlig beløp over to år – eller bytt til en ny etter ett. Utestående beløp slettes og du kan starte reisen med en ny mobil og en ny SWAP-avtale.

Du skulle tro at dette var enkelt å sette opp for selgerne i butikk, men frem til nå har de vært nødt til å navigere seg gjennom fem forskjellige systemer for å «swappe en SWAP». Dette kan ta en erfaren selger så mye som 15-20 minutter.

For noen år siden ville dette problemet vært vanskelig å løse effektivt, forteller Anders Levorsen som jobber med websupport for Digital Care, i Telenor IT.

– Før ville vi ha sittet i hvert vårt system og forsøkt å forbedre ting, og vi har som regel ikke kjørt brukertester på interne systemer. Det har gjerne vært en teknisk ekspert som sier: «dette høres bra ut, vi gjør det sånn», men det er ikke alltid like brukervennlig for dem som jobber i butikk, sier Anders.

Telenor IT
SWAP har blitt en suksesshistorie på hvordan vi kan jobbe enda smartere sammen. F.v.: Nina Charlotte Mellebye, Arild Brudal og Anders Levorsen.

Effektiv samhandling

Han er med i det tverrfaglige teamet bak et nytt SWAP-system som nå rulles ut hos forhandlerne.  Teamet består av folk fra både IT- og forretningssiden, og de har tatt utgangspunkt i dem som faktisk skal bruke systemet. 

– Å sette brukeren i sentrum var spiren til alt. Vi måtte kartlegge deres reise, bryte den opp og gå gjennom hvert enkelt steg, sier Anders.

Tjenestedesigner Nina Charlotte Mellebye var en av dem som la ned mye arbeid for å tydeliggjøre veien mot et bedre SWAP-system.

– Vi startet med en innsiktsfase der vi snakket med selgerne ute i butikk for å forstå deres behov og ønsker, hva som fungerte og ikke fungerte med dagens system. Dette ga oss en forståelse av hva vi skulle gjøre, forteller Nina.

Deretter fulgte en intensiv designsprint: to uker med systematisk arbeid der alle medlemmene jobbet for å løse tydelig definerte felles mål. Teamet identifiserte stedene i kundereisen hvor skoen trykket, før de la frem forslag til hvordan kundereisen kunne se ut. 

Telenors IT divisjon ser etter nye kollegaer med ulik teknisk bakgrunn og kompetanse. Er det deg? Les mer om de ulike stillingene i linken nederst i artikkelen.

Bruker en fjerdedel av tiden

Resultatet av sprinten var en klikkbar prototype som selgerne fikk teste, og deres feedback legger grunnlaget for forbedringer som implementeres fortløpende. Selgerne som testet det nye systemet kan bruke en fjerdedel av tiden sammenlignet med dagens løsning. 

– Gjennom hele denne fasen er IT en viktig bidragsyter inn i arbeidet for å vurdere hva som faktisk er mulig å få til, samt levere den nye løsningen. En arkitekt er tidlig inne og legger premissene for utviklingen, og kan samtidig jobbe med andre prosjekter, sier Anders.

Den agile og tverrfaglige tilnærmingen gjorde at teamet kunne angripe problemet på en mer fleksibel måte. Samtidig fikk medlemmene større eierskap til produktet.

– Dette er blitt en modell for hvordan vi kan jobbe både effektivt og målrettet. Det ble også utrolig god energi i teamet av å jobbe riktig på denne måten, sier Nina.

Telenor IT
Det gir energi å jobbe på nye måter.

Fremtiden er agil

For at Telenor fortsatt skal være en ledende aktør i årene fremover, sikter de nå bredt i jakten på nye generasjoner med «Telenorere». Nye kloke hoder skal videreutvikle og vedlikeholde en portefølje som omfatter hundrevis av systemer – så vel som å modernisere teknologien. I årene fremover vil altså ny arbeidsmetodikk også spille en avgjørende rolle i utviklingen av fremtidens løsninger. 

– SWAP-gjengen viser hvor godt vi kan jobbe kryssfunksjonelt. Når folk fra ulike miljøer jobber tettere sammen oppstår det en ny dynamikk – og det er her de gode løsningene kommer til syne, mener Arild Brudal.

Flaskehalser i kundereisen avdekkes ikke på markedssiden alene, mener han. For å lage de beste løsningene må Telenor derfor spille på perspektiver fra ulike deler av organisasjonen. De kan ikke lenger se på IT kun som et kostsenter. 

– Vi skal få til dette samspillet i organisasjonen og gjøre IT til en integrert del av forretningssiden. Dette vil være ekstremt viktig for å kunne lage de beste løsningene og lykkes i kampen om markedsposisjonen, avslutter Arild.

Telenor IT
Grip muligheten til å utvikle morgendagens løsninger sammen med oss!