Studenthjelp til digitaliseringen av landet (Summer Internship Program 2018)

Med friskt pågangsmot og nye tanker skal årets sommerstudenter bidra til at Telenor har full fart i stille feriemåneder.
Telenors sommerstudenter

12 studenter skal i sommer gi Telenor nye impulser og forhåpentligvis utfordre etablerte oppfatninger rundt hvordan oppgaver løses. Årets sommerstudenter får nøkkeloppgaver i Telenors uttalte mål om å være lokomotivet i arbeidet med å digitalisere landet. – Med sommerprosjektene ønsker vi både å lære av kloke, engasjerte studenter og synliggjøre Telenor som en spennende arbeidsplass. Studentene utfordrer oss og vi lar de bryne seg på reelle problemstillinger som organisasjonen står overfor, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Svendsen legger til at Telenor har en langsiktig plan med å tilby studentene sommerpraksis.

– Hensikten med dette er å bidra til å øke attraktiviteten til Telenor som arbeidsgiver, noe som igjen vil sette Telenor i en konkurransedyktig posisjon i forhold til sine konkurrenter. Vi satser på flere tiltak for å tilrettelegge for at Telenor hvert år kan ta inn de klokeste hodene fra attraktive utdanningsinstitusjoner rundt om i landet. Ved å tilby tiltak som engasjerer og utfordrer studentenes læring, søker vi å knytte til oss de beste og smarteste studentene.

Mange av de tidligere studentene har senere fått fast jobb i Telenor, og det er et uttrykk for at sommerjobben kan være starten på et lengre liv i landets største teleselskap.