Nytt samarbeid gir økt tilgang til kloke hoder

Silvia, Syed, André og Linn-Kristin - alle mastergradsstudenter - skal de neste fire månedene bistå Telenor med å løse viktige innovasjonsutfordringer. Dette er resultatet av et nytt samarbeid mellom UiO og Telenor.

Petter-Børre og studenter går side ved side på ute på Telenors campus

De fleste av oss kjenner litt på dårlig samvittighet over å bruke samme, enkle passord- eller pinkoder på forskjellige tjenester. Det finnes mange løsninger for sikker bruk, men de krever det lille ekstra av oss alle. Telenors oppgave er å lage så enkle løsninger at du skal slippe å forholde deg til dette.

Vinn-vinn for både studenter og Telenor

Det er her våre fire studenter kommer inn i bildet. I løpet av det neste halvåret skal de tilbringe mye tid hos oss på Fornebu. De skal kartlegge nye trender og tjenester som gjør oss i stand til å tilby kundene våre enda enklere og sikrere produkter.

4 studenter står ved siden av hverandre i en trapp.
Linn-Kristin, Silvia, André og Syed er klare til å bistå Telenor de neste månedene.

Prosjektet inngår som en integrert del av masterprogrammet Entrepreneurship and Innovation and Management og Informatikk: digital økonomi og ledelse ved Institutt for informatikk. Dette er en del av et nytt samarbeid med Universitetet i Oslo, der hensikten er å gi studentene relevant arbeidserfaring samtidig som vi får tilgang til ny kompetanse. Disse studentene besitter kompetanse som kan hjelpe oss å tenke nytt og løse reelle innovasjonsutfordringer. Studentene plasseres i samme prosjekt, hvor de får tett oppfølging av egen prosjektleder fra Telenor.

- Det er lurt å omgi seg med medarbeidere som er smartere enn deg selv. Studentene fra UIO vil gi oss en mulighet til å få nye tanker og ideer, i tillegg er jeg sikker på at de vil lære masse fra erfarne Telenor-medarbeidere. Dette er en kjempemulighet for både Telenor og studentene, og vi setter stor pris på at de ønsker å tilbringe et semester hos oss på Fornebu. Forhåpentligvis vil vi se mer av dem, for det er ingen tvil om at informatikkstudentene fra UiO besitter kompetanse som er viktig for Telenor, sier Norgessjef, Petter-Børre Furberg.

Bred satsing på studenter blant store aktører

Foruten Telenor tar også Schibsted, DNV GL og EVRY del i samarbeidet med UiO. I alt 16 studenter med teknisk/naturvitenskaplig utdanning gis nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne lede utvikling og kommersialisering av nye produkter og tjenester i både store organisasjoner og i oppstartsselskaper.

- Det er stor interesse og et økende behov for arbeidspraksis innen høyere utdanning. Vi er derfor svært fornøyde med det nystartede samarbeidet der masterstudenter får veiledet arbeidspraksis i sterke fagmiljøer, sier Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Telenor Norges HR-avdeling ser også lyst på samarbeidet: - Et tettere og mer målrettet samarbeid med relevante studiemiljøer er viktig for Telenor Norge. Det gir en større verdi enn kun å delta på karrieredager eller holde bedriftspresentasjoner. Her får vi mulighet til å bidra til utviklingen av utdanningsprogrammer, ha kontinuerlig dialog med studentene samt dra på kompetanse og kapasitet i egne prosjekter, avslutter Øystein Bakken, HR-direktør i Telenor Norge.