Glenn, Krzysztof, og Eldar jobber med big data i Telenor

- Vi har bare utviklet 10 prosent av potensialet ...

«Akkurat nå ser jeg muligheter overalt». Slik oppleves det å være big data utvikler i Telenor om dagen. Farten er stor. Datamengdene er enorme, og vi har bare så vidt begynt!

Vet du hva som skjer når du spør en utvikler hvordan han har det? Hvordan det faktisk føles når åtte timers arbeid er kokt ned til to linjer kode med stor kunnskap ... Jo, han smiler skjevt, senker blikket og sier «Da er jeg fornøyd. Og det er faktisk noe av det aller fineste med jobben min ...».

IT-divisjonen har høy status på Fornebu. Alle divisjoner er helt avhengige av kompetansen som ligger her. Men som superhelter flest, ser de ut som helt vanlige folk på dagtid. For å komme litt tettere på superkreftene, inviterte vi oss selv til det runde bord.

Temaet for samtalen valgte de selv: Kafka og realtid databehandling. Det er nemlig overgangen fra batch til sanntid, streaming og topics som skaper apokalyptisk fremtidstro om dagen. Velkommen til bords. Du skal nå få møte Glenn, Krzysztof, Christian og Eldar - og lederen deres Sonja.

Sonja, Eldar og Christian motiveres trives i sine roller i Telenor.
Ser sammenhenger Sonja Jægersborg leder avdelingen i IT som akkurat nå står midt i en transformasjon. Eldar og Christian motiveres av endringer og trives i sine roller i Telenor.

Fremtiden er data in motion

I dag er vi helt avhengige av å kunne prosessere og motta informasjon og data raskt. Denne endringen har pågått en stund og har i stor grad påvirket utviklingen av dagens teknologier.

- At Telenor bygger arkitektur for real time datastrømmer er slett ikke unikt, men det som gjør det så spennende er vårt helt unike datasett, forklarer big data arkitekt Glenn Flåten. Han kikker bort på kollega og utvikler Krzysztof Oleksiak.

- Den største forskjellen på batch data og real time er at før kunne vi registrere at vi hadde et problem, og dette var nyttig med tanke på «neste gang», men nå kan vi reagere og korrigere umiddelbart, sier Krzysztof som blir beskrevet av sine kollegaer som målbevisst og ambisiøs.  

- Jeg slutter aldri å strebe etter å optimalisere koden. Ved første iterasjon tar kanskje analysen fem timer og jeg skriver hundre linjer med kode, men så lærer jeg underveis, skaper mer effektivitet og så ender jeg med to linjer med kode som tar to minutter å analysere. DET er det som driver meg videre!

Stemningen rundt bordet er god, men samtidig undrende og nysgjerrig, for nye måter å jobbe på åpner stadig nye dører. Christian Nybø har vært i Telenor siden 2007. Han har jobbet i ulike divisjoner både med utvikling og drift, men han er ikke i tvil om at det er i IT han føler seg hjemme.

- Jeg opplever at det investeres i både systemer og folk. Når vi opplever å bli satset på, er opplevelsen at big data har en fremtid i Telenor. Vi er bare i startgropa, og det er ingen som helt vet hvor vi ender. Det motiverer meg, smiler Christian.

Glenn Flåten på vei til lunsj sammen med kollegaene på Fornebu. Eldar Sveinung (t.v),  Sonja Jægersborg  og Krzysztof Oleksiak (t.h)
Skaper sammen. - Jobben vår handler om å hele tiden strebe etter å gjøre ting bedre, sier Glenn Flåten på vei til lunsj sammen med kollegaene på Fornebu. Eldar Sveinung (t.v), Sonja Jægersborg og Krzysztof Oleksiak (t.h)

Real time fører til real value

Eldar Sveinung er teamleder. Han er ikke i tvil om at transformasjonen som IT-divisjonen i Telenor når opplever kommer samfunnet til nytte.

- Hendelsesdrevet arkitektur åpner for samarbeid på tvers. Når vi identifiserer og publiserer en hendelse, kan andre systemer lytte og agere. Alle records er hendelser. Det kan være «hva som helst»; at en mast går ned eller at det henger 5000 folk på én mast, forklarer Eldar. Han ser hvordan Kafka gjør at Telenor raskere kan omstille og utvikle produkter og tjenester.

- Nå fases levering av bredbånd over kobber helt ut. Mange går over til fiber, men enkelte steder er høyhastighets mobilt bredbånd en bedre løsning. Akkurat nå jobber vi med å kvalitetssikre vår leveranse til kundenes antenne som sørger for denne leveransen, slik at kundene får den båndbredden de skal ha. Dette kan vi følge real time og ha løpende dialog med kundene, forklarer Eldar Sveinung.

Sonja Jægersborg leder avdelingen i IT. Hun forklarer hvordan Telenor nå tenker nytt også i forhold til real time kundeinteraksjon.

– Dette vil ha stor påvirkning på hvordan vi yter kundeservice. Når en kundebehandler sitter med helt oppdatert informasjon om aktivitetene til en kunde som tar kontakt, vil dette skape en mye bedre kundeopplevelse, forteller Sonja som mener at Telenor nå etablerer en helt ny tankegang i selskapet.

Fleksibilitet og endringsvilje er noe av det som gjør Telenor til et godt sted å jobbe. Akkurat nå har vi store endringer foran oss, og da trenger vi enda flere flinke folk.

— Eldar Sveinung, teamleder Big Data Analytics

Samfunnsnytte og respekt - og data i særstilling

Eldar Sveinung mener Telenor er i en særstilling med tanke på å kunne skape direkte nytte av big data strømmer.

- Prosessering av data i sanntid gjør det mulig å tilpasse kapasiteten i mobilnettet. Når vi ser at store folkemengder samles på ett sted, er det mulig å øke kapasiteten slik at alle opplever god dekning. Det ligger en miljøgevinst i å kunne «tune» på denne måten. 

Store mengder data gir enorme muligheter for Norges største telekomselskap, men det ligger i ryggmargen at data skal behandles med respekt, og anonymisering sørger for nødvendige begrensninger. Innenfor rammeverket er det likevel rom for kreativitet.  

- På aggregert nivå kan vi tilfredsstille ulike behov. For eksempel kan vi tilpasse kapasiteten når vi ser at unge mennesker samles på ett sted. Vi vet at disse har behov for mer data enn en eldre aldersgruppe. Basert på den kunnskapen kan vi bedre kundeopplevelsene, forteller Eldar.

Unge mennesker samlet i en park i byen.
Dekker behov: Når vi bruker data smart, kan vil tilpasse kapasiteten i mobilnettet når vi ser at mange, unge mennesker samles.

Fremtiden er datadrevet

Vi har nylig kommet ut av en pandemi som ga oss helt åpenbare bevis på hvor viktig data er for å kunne ta viktige beslutninger. Bevegelsesdata fra Telenor var helt nødvendig når FHI daglig skulle beregne R-tall som var grunnlaget for smitteverntiltak.

Når Glenn blir bedt om å spå fremtiden med Kafka i Telenor, sitter han helt foran på stolen. Han forklarer at da samfunnet stengte ned, kunne vi se hvor mange som dro på hytta. Da det kom nye regler, kunne vi se effekten av dette umiddelbart.

- Grunnlaget til innovasjon er store datamengder. I en datalake er det begrensninger i hvor mye vi faktisk kan lagre. Når vi jobber real time, kan vi behandle og agere løpende og lage resultatsett som gjør at vi utnytter dataen mye bedre. I vårt team tilrettelegger og transformerer vi datamengdene. Og så kan data scientistene bruke dette til maskinlæringsmodeller og kunstig intelligens, og det er her fremtiden begynner å bli skikkelig spennende, gløder Glenn og Krzysztof fortsetter:

- Jeg tror vi har brukt kanskje 10 prosent av potensialet av hva som er mulig å få til. Tenk når vi begynner å kombinere åpne API-er som være, trafikk informasjon etc. med våre data så vil mulighetene bli uante. Vi kan jo basert på reisemønstre, predikere hvor det lønner seg å bygge ut infrastrukturen i landet vårt.

- Jeg er overbevist om at det ligger et hav av muligheter foran oss med realtidsdata som vi ikke har tenkt på en gang, hvem vil vel ikke være med på dette? spør Sonja som har lovet utviklergjengen at nye kollegaer er på vei. Oppgavene er nemlig så mange at Telenor må utvide teamet.

Glenn Flåten og Eldar Sveinung
Godt arbeidsmiljø. Glenn og Eldar har funnet veien til en av Fornebus lekre kantiner, og selv om det er arbeidsoppgavene og utfordringene som skaper mening på jobb, så er sosiale soner, flotte kantiner - og ikke minst fjordutsikt - også en del av opplevelsen når du er ansatt i Telenor.

Vi trenger nye kollegaer

Telenor trenger enda flere flinke folk, og gjengen rundt det runde bord er nå klare for lunsj i en av de lekre kantinene på Fornebu. Men før vi slipper dem helt, får de muligheten til å komme med en liten appell til deg som vurderer Telenor som din neste arbeidsgiver: 

  • Krzysztof: Da jeg begynte i Telenor IT var jeg ganske fersk i big data programmering. Da var det veldig trygt å ha flinke folk rundt meg som både lyttet og har tid til å lære bort. Jeg opplever vennskap på jobb, og det er ingen selvfølge.

  • Glenn: Det er meningsfylt å jobbe med data i Telenor, for dataene vi har tilgjengelig er viktig for samfunnet på mange måter. Vi bidrar til alt fra for eksempel finne forsvunne mennesker på fjellet til å spille en helt sentral rolle i forhold til nettsikkerhet og å avsløre svindel.

  • Eldar: Når du jobber som konsulent får du aldri ta del i det innerste av kulturen. Jeg mener at du ikke blir den beste versjonen av deg selv på jobb før du blir en del av kjernen i et selskap. Det får du muligheten til når du som ansatt jobber med IT i Telenor.

  • Christian: Når du velger å bli en del av oss i Telenor, vil du bli en del av et stort system som utfordrer deg også på det menneskelige aspektet ved teknologiutvikling. Det er ekstremt verdifullt – både for å vokse faglig, men ikke minst personlig.

  • Sonja: I Telenor får du jobbe med moderne teknologi. Du blir en del av en transformasjon der du kan være med å påvirke veien videre. Jeg vil si at Telenor er det mest interessante stedet å jobbe om du vil skape resultater med big data i Norge.

Møt utvikler Marius Holm: 5 gode grunner til å jobbe med store datamengder i Telenor