Et ærlig brev til deg som er utvikler

Mitt navn er Mats André Bækkelund, og jobber som Head of Developer Experience i Telenor Norge. Jeg leder avdelingen med samme navn, og jobben min er å skape den beste utviklingsopplevelsen for våre utviklere. Dette har jeg lyst til å fortelle deg litt om!

Visste du at Telenor IT har et av Norges største utviklingsmiljøer med over 60 utviklingsteam? Det er viktig for oss at alle teamene skal være selvstendige og kunne drive sitt område fremover med full autonomi. Derfor er det helt sentralt at våre utviklere har verktøy- og plattformstøtte i denne reisen.

Developer Experience er en ny avdeling i Telenor som driver med akkurat dette. Vi jobber ustanselig med å legge til rette for at våre utviklere har en så enkel, produktiv og motiverende arbeidshverdag.

— Mats André Bækkelund, Head of Developer Experience
Mats André Bækkelund

En annen spennende del av Developer Experience er vår skyplattform. Dette er en plattform som vi bygger opp for fleksibilitet, og den skal være tilgjengelig til våre utviklere gjennom selvbetjening. Vi mener at utviklerne tar de beste avgjørelsene for sitt system, og derfor lar vi dem gjøre akkurat det. Dette går inn i tanksesettet, «you build it, you run it».

Hvis du trenger en Postgres database, nytt namespace eller brannmursåpning, så sier vi "kjør på, dette vet du best". Vi i Developer Experience skal legge til rette for at du som utvikler kan ta ta disse valgene selv.

Vi jobber på mange måter som en produktavdeling. Vi utvikler produkter, og utviklerne er våre kunder. Etableringen av dette forholdet sier noe om hvordan vi kommuniserer og håndterer feedbacken vi får. Vi ønsker en levende dialog med våre utviklere, og på den måten kan vi velge den rette teknologien for produktivitet og motivasjon. Opplevelsen skal være at det er både intuitivt og morsomt å jobbe med utvikling i Telenor. For å lykkes med dette er vi helt avhengige av et miljø som forteller oss hva de ønsker - og at vi er transparente i tankene om hvordan veien blir videre.

Til slutt, et prinsipp som har stor betydning for oss i Developer Experience: Når vi ser noe som ikke akselererer våre utviklere, skal vi utfordre det. Byråkratiske prosesser, for mange møter, barrierer, tollgates - ja rett og slett alt som skaper bry i hverdagen - er ikke noe vi har kjærlighet for. Derfor jobber vi aktivt med å forhindre at våre utviklere blir kjent med slikt rusk. Produktene som Developer Experience leverer, skal håndtere dette slik at våre utviklere kan fokusere på det de er best til; nemlig å jobbe med innovasjon, finne gode løsninger - og å elske sin koding!

Vi elsker våre utviklere, og vi jobber utrettelige for at de elsker oss!

Hilsen Mats André Bækkelund

Developer Experience, Telenor Norge