Telenor bygger opp eget inhouse-miljø for utviklere - og dette ser vi etter i en god utvikler

Telenor er ikke «bare» et telekom-selskap. Det er også en teknologiinnovatør og tjenesteutvikler med muskler til å være først på ballen med ny teknologi.
God utvikler
En betydelig del av dette arbeidet består i å etablere et inhouse utviklingsmiljø, noe selskapet er godt i gang med allerede. Fungerende leder for rekrutteringsteamet i Telenor, Maria Ellingsen, og rekrutterende leder Nicholas Robertson for Apps and Web i Digital Care, jobber nå tett sammen i jakten på de beste utviklerne. Telenor ser det som helt essensielt å bygge opp dette miljøet for å sikre en robust og slagkraftig enhet som leverer de beste digitale løsningene i markedet. Det skal bli det råeste inhouse-miljøet i Norge!

Hvilke teknologier jobber dere med?

Telenor har vært techselskap fra dag én, det er en del av vårt DNA, og da er det naturlig at vi tar i bruk og eksperimenterer med nye teknologier. Det har gjort at vi har et av landets ledende techmiljøer.

Vi har en moderne arkitektur med mikrotjenester og apier, hvor vi bygger «cloud native» applikasjoner som kjøres både i vårt eget driftsmiljø på Openshift og i AWS. Hovedutvikling gjøres i språk som Java, Node.js med rammeverk som Vue.js, databaser som Elasticsearch og Redis. Vi eksperimenterer med forskjellige rammeverk og oppfordrer utviklerne våre til å holde seg oppdatert på ny teknologi. Våre devops team har full tilgang til å sette kode i produksjon ved behov, og har ansvaret for egne applikasjoner.

Utvikler
Nicholas Robertson og Maria Ellingsen er på jakt etter dyktige utviklere.

Hvor mye erfaring trenger de som skal jobbe som utviklere hos dere?

Som selskap ser vi verdien av en mangfoldig og fremtidsrettet sammensetning av medarbeidere. Vi ser etter dyktige folk som er sultne og motiverte for å jobbe med teknologi og utvikling i tverrfaglige team og som ønsker å levere de beste produktene og tjenestene til kundene våre.

Mange års erfaring er ikke avgjørende for å jobbe som utvikler hos oss. Ferdigheter og potensial er viktigst. Vi ønsker å vite hvilke teknologier du har jobbet med, hvilke problemer du har løst, og om du for eksempel har jobbet med infrastruktur.  Enten det er en veldig teknisk eller en mer forretningsbasert rolle, vil arbeidet i stor grad pågå på tvers av fagområder. Det å kunne kommunisere godt og være fleksibel og kunne forholde se til ulike roller og mennesketyper er viktig. Vi er avhengig av at vi deler og lærer av hverandre. Vi tror på mangfold for å skape de beste resultatene og vi ønsker nyutdannede utviklere velkommen!

Se mulighetene her

Hva er det Telenor trenger så mange utviklere til?

Telenor er på en moderniseringsreise samtidig som man skal levere på behovene til markedsutløpene. Eksisterende tjenester og produkter innenfor mobil, fast bredbånd og TV skal videreutvikles samtidig som nye tjenester innenfor f.eks. 5G, IoT og Cloud skal tas frem. Dette er en utrolig spennende, men krevende reise der vi både rigger IT stacken for, samtidig som vi innoverer innenfor både eksisterende og ny tjenesteportefølje. For å holde tritt med markedet trenger vi å øke tempoet på dette arbeidet og trenger derfor å skape et sterkt og stort inhouse utviklingsmiljø.

Hvordan skjer selve rekrutteringsprosessen i Telenor?

Det er viktig for oss å bli godt kjent med kandidatene våre – og kandidatene med oss. Matcher du profilen vi er ute etter, ønsker vi å invitere deg til en samtale om en relevant rolle hos oss. I denne samtalen vil du møte den som er ansvarlig for stillingen. Intervjuet tar som regel en time å gjennomføre. Her skal vi bli bedre kjent med hverandre og snakke om deg, det du kan og motiveres av, samt stillingens ansvar og oppgaver. I tillegg ønsker vi å fortelle litt om vårt selskap, hvordan det er å jobbe hos oss og hva vi kan tilby deg.

Vår erfaring er at utviklere gjerne vil vise hva de kan. Går du videre er neste steg en teknisk oppgave som er relevant i forhold tilde oppgavene du skal jobbe med. Da vil du få en smakebit på det som kan vente deg, og dette er en fin måte å se flere sider av deg i en konkret jobbsammenheng. Vi er ikke nødvendigvis ute etter fasit på oppgaven, men vi er ute etter å se hvordan du resonnerer deg frem til en løsning – og så er det helhetsinntrykket av deg som kandidat vi vektlegger aller mest.

Det er viktig å være flink teknisk, men det er også viktig for oss å forstå hvordan det vil være å jobbe med akkurat deg på teamet. Hvis vi tenker at du er en god match for aktuell rolle og Telenor, inviteres du derfor til et dybdeintervju der målet er å bli litt bedre kjent med deg. Vi bruker anerkjente arbeidspsykologiske tester som utgangspunkt for denne samtalen. Vi er opptatt av at du får svar på alt du lurer på, så her er også muligheten for å stille oss spørsmål absolutt tilstede.

Om dette går veien, sjekker vi referanser etter avtale med deg før du vil få et skriftlig tilbud fra oss.

Utvikler
Intervjuene bidrar til at vi blir godt kjent med kandidaten – og kandidaten med oss.

Hva bør du fokusere på i intervjuene?

Setter du deg inn i stillingens ansvar og oppgaver, vil du alltid ha et godt utgangspunkt for en samtale. Klarer du i tillegg å synliggjøre dine personlige egenskaper med konkrete eksempler, blir intervjuopplevelsen mye bedre for begge parter. Bruk tiden godt i intervjuet, gi av deg selv og vis oss at du er den rette kandidaten for stillingen!

Et siste tips: Vær åpen, ærlig og nysgjerrig på det som møter deg. Det er dumt å skryte på seg kunnskap som i løpet av prosessen viser seg ikke å stemme. Husk at vi ønsker at du skal lykkes! 

Se ledige stillinger her

Har dere et godt råd til meg i en intervjusetting?