Telenor Norge bærer majoriteten av den digitale kommunikasjonsinfrastrukturen i Norge og har et viktig ansvar for å sikre at nordmenn er trygge fra sabotasje og spionasje når de er på nett eller mobilen. Med rapporten ønsker vi å dele av egne erfaringer om trusselbilde, håndtering av sikkerhetshendelser, og ikke minst sette fokus på områder som vi anser som særdeles viktig for sikkerhetsarbeid både i virksomheter og i samfunnet. Du kan laste ned en PDF av rapporten her.