Talesøk

Med talesøk kan du bruke stemmen til å søke etter det du leter etter i T-We.

talesøk
Talesøk: Dette bilde vil vises på skjermen når du starter et talesøk. Hold inne mikrofon-knappen og snakk inn i mikrofonen på toppen av fjernkontrollen.

Slik bruker du Talesøk

Merk at denne tjenesten kun er tilgjengelig på T-We Boks II. Du aktiverer talesøk ved å holde inne tasten med en mikrofon mens du snakker. Når du slipper knappen tolker T-We boksen hva du har sagt og finner resultater som passer med ordene.

Det vil stå "snakk nå" på skjermen når T-We boksen er klar til å søke. Starter du å si ordene før dette dukker opp, kan det hende at stemmesøket ikke får med seg alt du har sagt.