Deaktiver Find my iPhone

Når du skal levere din iPhone til reparasjon eller swappe den trenger du å deaktivere funksjonen 'Finn min iPhone'. Her finner du veiledning for hvordan dette gjøres.