Hus og tordenvær

Trekk ut kontakter

For å unngå skader, bør du trekke ut alle strømkontakter til teknisk utstyr. Dette kan være PC, ruter, modem eller annet utstyr som TV-dekoder og fasttelefon. Sørg også for at nettverkskabler og antennekabler er koblet fra.
Fiber og WiFi ruter

Fiber

Trekk ut strømkontakten på ruteren og fiberboksen.
Coax modem

Kabel (Coax)

Trekk ut strømkontakten på modem og ruter.
xDSL WiFi ruter

Bredbånd (xDSL)

Trekk ut nettverkskabelen og strømkontakten på ruteren.

Hold avstand

  • Lynnedslag kan forårsake høye spenninger på kablene, noe som kan skade elektronikk og datautstyr. Hold avstand til ledninger og strømuttak i huset mens tordenværet pågår.
  • Svidd lukt, støy på radio/tv, eller misfarge på kabler og ledninger kan indikere skader.