Fleksibel Sperring

Med Fleksibel Sperring kan du sperre fasttelefon for samtaler til visse nummertyper, som for eksempel Teletorg, utlandet, nummeropplysning eller mobil.

?

Slik aktiverer du Fleksibel Sperring

?

Slik gjør du endringer på Fleksibel Sperring

?

Dette er tastevalgene i menyen

?

Priser

Beløpsgrense

Med Beløpsgrense blir telefonen sperret etter du har ringt for et satt beløp. Du velger selv om beløpet skal være på 150, 300 eller 500 kroner.

?

Slik bestiller du Beløpsgrense

?

Når inntrer sperring eller varsling med Beløpsgrense?

?

Hvordan gjenåpner jeg telefonen etter sperring?

?

Kan jeg bruke Beløpsgrense kun for samtaler til 820- og 829-nummer?

?

Kan beløpsgrensen endres?

?

Vil viderekobling virke som vanlig når jeg har nådd grensen?