Problemer med tilkobling på WiFi Ruter II

Støtte for WiFi-sikkerhetsteknologien WPA3 på WiFi Ruter II kan gi utfordringer med å koble til enkelte enheter til nettverket, og det kan for enkelte være nødvendig å endre innstillingene for at alle enheter skal fungere.

Hva er WPA3?

WPA3 er en teknologi som gir forbedret sikkerhet for trådløse nettverk, og teknologien støttes som regel uten problemer for nyere enheter. WiFi Ruter II tillater også tilkobling med WPA2, for at enheter som ikke støtter WPA3 også kan brukes.

Du kan likevel oppleve at enkelte enheter ikke får koblet til. Dette gjelder normalt sett:

 • Eldre enheter

 • Enheter der systemoppgraderinger ikke er installert

 • Enheter som ikke støtter WPA3 fullt ut

 • Er WPA2 utrygt å bruke?

  Nei, WPA2 er ikke usikkert, men WPA3 er enda bedre.

  WPA2 er sikkerhetsstandarden som ble utviklet for over 15 år siden. I utgangspunktet regnes løsningen fortsatt som tilstrekkelig, så lenge man blant annet har et godt WiFi-passord (minst 12 tegn anbefalt, med kombinasjon av små og store bokstaver og tall).

  I utgangspunktet ser vi ikke på det som et stort sikkerhetsproblem i dag å benytte WPA2 som sikkerhetsstandard for WiFi-nettet, men WPA3 er å anbefale.

Løs problemer med WPA3-tilkobling

Her har vi samlet noen tips til hva du kan forsøke for å få koblet til din enhet

1.) Glem nettverket

Hvis man har gjort en overgang fra en eldre ruter til WiFi Ruter II og beholdt samme nettverksnavn, kan det også være at det holder å «glemme» nettverket på enheten og koble enheten til på nytt. Dette har med innstillinger for nettverket som kan være lagret på enheten, og som da blir slettet ved å glemme nettverket og satt riktig ved ny oppkobling.

Se under for veiledning for ditt operativsystem:

 • MacOS

  1. Trykk på WiFi-ikonet øverst til venstre på skjermen

  2. Velg «WiFi-innstillinger». Du vil da få opp en liste over «kjente nettverk»

  3. Finn nettverket du har problemer med, trykk på sirkelen med tre prikker i ved siden av nettverksnavnet og velg «Glem nettverk»

  4. Prøv så å koble til nettverket på nytt

  glem nettverk på Mac OS

 • Windows 10/11

  1. Trykk på WiFi-ikonet nede ved klokken i Windows for å få opp listen over tilgjengelige WiFi-nett

  2. Høyreklikk på nettverket du har problemer med å koble til, og trykk «Fjern»

  3. Prøv så å koble til nettverket på nytt

  Windows - fjern nettverk

 • Android

  I forskjellige versjoner av Android, og mellom forskjellige telefon-produsenter, kan måten dette gjøres være litt forskjellig.
  I de fleste tilfellene vil man fra listen over tilgjengelige nettverk kunne holde fingeren en liten periode på det aktuelle nettverket, og videre få opp en meny. På noen telefoner vil du kunne trykke på et tannhjul for å få opp innstillinger for nettverket. "Glem" ligger nederst på siden.

  Android - glem nettverk

 • iOS - iPhone/iPad

  1. Gå inn på «Innstillinger» og videre «Wi-Fi»

  2. I oversikten over nettverk, kan man trykke på den blå sirkelen med bokstaven «i»

  3. Når man får opp informasjonen om nettverket, kan man trykke på «Glem dette nettverket»

  4. Prøv så å koble til nettverket på nytt

  iOS - oversikt over nettverk

  iOS - glem dette nettverket

For enkelte enheter for smarthus og lignende, kan det være nødvendig å gjøre en fabrikkstilbakestilling av produktet. Hvordan dette gjøres vil gjerne framkomme av dokumentasjonen for produktet. Ofte kan være en liten knapp som man må bruke en penn eller binders for å trykke inn, eller at flere knapper holdes inne i en kombinasjon.

2.) Oppgrader programvaren på enheten

Å ha siste versjon av programvaren installert på enheter kan være nok til at kompatibiliteten med WPA3-rutere blir bedre. Dette gjelder blant annet oppgraderinger av operativsystemet, men for Windows-PC-er vil det også kunne være snakk om å oppgradere driverne for nettverkskortet. Oppdaterte drivere vil kunne være å finne på websidene til produsenten eller via oppgraderingsfunksjonalitet direkte på enheten.

Å gjøre en oppgradering uten å være tilkoblet på nett vil naturligvis være vanskelig. For en del PC-er vil det være mulig å koble til med nettverkskabel til ruteren midlertidig for å få gjort oppgraderingen. Hvis WiFi er eneste mulighet, se de andre tipsene i denne guiden for hvordan man får enheten på nett gjennom eget nett med WPA2 eller deaktivering av WPA3.

3.) Sett opp eget nett med WPA2

Har man enheter som ikke lar seg koble til, kan man på WiFi Ruter II sette opp et ekstra WiFi-nettverk som er konfigurert med WPA2. Man vil da kunne få forbedret sikkerhet på hovednettverket, mens man på dette ekstra nettverket kan koble til enheter som ikke er kompatible med WPA3 Transition Mode.

Slik gjør du det:

 1. Logg inn på wifi.telenor.no

 2. Trykk på «Administrer trådløse nettverk».
  Det øverste nettverket vil være hovednettet, mens man har mulig videre til å aktivere opptil tre ekstra WiFi-nett. Man kan her trykke på en av de nettene som i utgangspunktet er deaktivert, og velge å aktivere dette ved å trykke på «Aktivert».

 3. Endre feltet «Kryptering» som står med verdien «WPA2+WPA3» til «WPA2»

 4. Angi et passord for dette nettverket, og gi det et annet navn om du ønsker det

 5. Trykk på ­«Lagre»

 6. Start ruter på nytt

Full deaktivering av WPA3

Å deaktivere WPA3 helt er i utgangspunktet ikke noe vi anbefaler med tanke på sikkerhet. Hvis man imidlertid skulle oppleve problemer som gjør at man ønsker å deaktivere det helt i stedet for å sette opp et ekstra nettverk med WPA2-støtte, gjøres dette via ruterinnstillingene på wifi.telenor.no.

 • Deaktivere WPA3

  Slik gjør du det:

  1. Logg inn på wifi.telenor.no

  2. Trykk på «Administrer trådløse nettverk».

  3. Finn hovednettverket og marker det

  4. Endre feltet «Kryptering» som står med verdien «WPA2+WPA3» til «WPA2»

  5. Angi et passord for dette nettverket, og gi det et annet navn om du ønsker det

  6. Trykk på ­«Lagre»

  7. Start ruter på nytt

  Endre kryptering til WPA2 på trådløst nett på wifi.telenor.no