Webinar: Bedre kundeservice og økt salg med Mobilt Bedriftsnett

En hektisk hverdag øker risikoen for tapte anrop, som kan lede til at man går glipp av nye oppdrag. Dette kan gi kundene et dårlig førsteinntrykk. Mobilt Bedriftsnett gir bedrifter muligheten til å enkelt håndtere dette på en profesjonell måte.

Lær mer om hvordan du kan ta i bruk kø-ordninger, svargrupper og sentralbord.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med å finne en skreddersydd løsning for deg og ditt firma.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Spørsmål og svar

?

Kan man velge ventemusikk?

Ja, i MBN Admin kan man legge til ventemusikk. Enten egen spilleliste eller en ferdig «telenor spilleliste».
OBS: All bruk av musikk utløser avgiftsplikt til Tono/Gramo, så pass på dette hvis du tar i bruk musikk.

?

Kan man legge inn "lunsjpause" midt på dagen?

Ja, med tidsstyringen kan man f.eks. viderekoble til en talemelding mens operatørene har pause.

?

Ved administrasjonsrettighet, hvor kan jeg redigere rekkefølgen på kø operatørene?

Dette kan man gjøre i MBN Admin, eller via sentralbordet (om operatøren har fått admin rett på køen). Rekkefølgen styres av den prioriteten man setter på operatøren. Prioritet = 1 betyr at det ringer først hos denne opseratøren.

?

Når jeg skal ringe fra Teams, ringer det i min mobil. Jeg greier ikke å ringe direkte til personen fra Teams."

Høres ut som om du forsøker å ringe en kontakt som ikke er pålogget Teams. Det er også mulig å ringe telefonsamtaler via Teams men dette krever ekstra tjenester som Telenor kan levere. Ta kontakt om du vil høre mer om dette.

?

Er meldingsfunksjonen noe som må legges til manuelt? Har ikke meldingsikonet øverst ved "bjella".

Meldingsfunksjonen er knyttet til tilleggsfunksjonen MBN SMS for kø, og hvis dere ikke har MBN SMS vil ikke meldingsikonet eller meldingsloggen vises. MBN har ingen etablering- eller månedkost, eneste kostnad er for bruk der det koster kr. 0,59 per sendte melding (mottak av meldinger koster ikke noe).
Du kan legge på MBN SMS på en Kø i Min Bedrift, eller du kan ta kontakt med din forhandler eller Telenor Kundeservice for å aktivere funksjonen. 

?

Hei Jeg bruker app, men den er irriterende treig til å oppdatere seg. Er det noe jeg kan gjøre med dette?

Vi jobber med å optimalisere appen og det vil snart legges ut en ny versjon.
Vi har mye fokus på å gjøre appen mer responsiv.

?

Er det mulig i MBN å sette opp automatisk utsendelse av sms til kunden i tilfeller der anrop kommer utenfor åpningstid? (hvor man kan legge inn link til kontaktskjema etc)

Beklager, det er ikke mulig i dag.
Vi jobber med mulighet for at innringer utenfor åpningstid kan legge igjen beskjed i en mobilsvar tilknyttet kø, men dette ligger litt frem i tid.
Mulighet for automatisk å sende SMS til innringeren er interessant idè som vi må sjekke ut, vi tør ikke love noe pr.dd.

?

I bedriftskatalogen får noen ganger en ansatt status "Frakoblet" uten at han har koblet seg ut. Hva kan gjøre dette?

Usikker, sikkert lurt å feilmelde dette slik at vi kan spore opp hva som har skjedd. Det er flere forhold som kan forårsake dette, f.eks. dårlig dekning, oppdatering/restart av telefon eller andre forhold som gjør at telefonen i korte perioder er uten tilkopling til nettet.

?

Kan man blokke nummer fra sentralbordet? (mulig det ble nevnt når jeg var i en tlf. )

Nei, dette er ikke mulig i dag, men noe vi jobber med som vi regner med kommer i løpet av neste år.

?

Hva med spesialdager?

Du kan definere egne datoer som spesialdager i Tidsstyrt Velkomstmeny, men vi nevnte ikke det i webinaret. Med Spesialdager kan du definere dager som skal avvike fra den ordinære ukeplanen (man-søn) og f.eks. spille av egen talemelding for 17.mai, jul, påske etc. Spesialdager kan du definere god tid i forveien og du unngår å «tukle» med den ordinære ukeplanen, så det er en fin funksjon. 

?

Jeg er administrator, men har ikke tilgang til Admin. Hvordan får jeg denne tilgangen?

Tilgang til MBN Admin kan gis bruker av Superadministrator i Min Bedrift, ev. så kan forhandler gi dette til bruker.

?

Vi er en liten bedrift og har 3-4 stk som er logget på 3 køer. Vi er alle logget på samtidig. Vi får ikke mulighet til å hente samtaler. Altså ønske er å kunne hente inn en samtale som ligger i kø selv om den kanskje ringer hos noen andre. Er dette mulig?

Om samtalen alt er distribuert til en operatør kan den ikke plukkes opp av andre. Da må man vente til samtalen kommer tilbake i køen igjen. Man må ha Mobilt Sentralbord Avansert for å «plukke» samtaler.

?

Hei, vi har lagt inn lunsjpause fra 11-11.15, får ikke valgt inn til 11.20. Er det ikke mulig å få til det?

Tidsstyringen er lagt opp til 15min intervaller i dagens Admin. Men når ny Admin er klar kan man legge inn tiden manuelt til f.eks. 11:20.

?

Vil det bli mulig mer flere enn 10 operatører i en kø? Vi har samtidig ringing.

Ikke i dag. Vi jobber med endringer på dette som kommer neste år.

?

Kan man styre tilgang til hvem som har rettighet til å logge på og av andre operatører?"

Nei. Alle kømedlemmer kan gjøre dette. Praksis har vist at dette som regel ikke er noe problem da den som blir berørt får vite i SMS hvem som ev. har logget brukeren av eller på køen (det blir en slags selvjustis).

?

Når noen har viderekoblet telefonen sin fra f.eks fasttelefon til mobiltelefon, kommer det opp flere alternativ for hvor du skal sette den over. Hvilken knapp skal man trykke på da for å sette over til mobilen.

Når man setter over samtaler velger man hvilken person man skal sette man over til. Og så er det telefonprofilen til vedkommende som avgjør hvor vedkommende mottar samtaler.

?

Vi bruker pc-skjerm til sentralbordet, men anropene kommer via mobilen. På mobilen står det SPAM på alle anropene med en lang rekke nummer. Hvorfor kommer ikke innringer opp med navn og nummer på mobilen slik det gjør på pc-en. Det er spesielt når sentralbordet på pc-e ligger nede og vi må besvare anropene via nødløsningen 91501010 at dette er et problem. Da ser vi ikke hvem som ringer inn.

Dette er en sjekk Samsung (kanskje andre også) har lagt inn på sine mobiler, og som slår til da anrop fra køen starter med «10<siste 4 siffer i kønummer><innringernummer>. Men MBN appen med «Se hvem som ringer» funksjonen skal like vel fungere og presentere innringer og kønummer. Sjekk at du har MBN appen installert og har akseptert at «Se hvem» funksjonen skal slå opp på innkommende anrop.

?

Er MBN SMS tilgjengelig nå? Og er det tilgjengelig med mobilklienten også?

Ja, MBN SMS er tilgjengelig. MBN SMS kommer i MBN appen i en senere versjon. Kan ikke si når dette klart, men det er ikke så veldig lenge til.

?

Hvordan aktiveres mbn sms?

MBN SMS må legges på som en tilleggstjenesten på Kø/Svargruppe, dette kan du gjøre i Min Bedrift eller du kan få hjelp til å legge dette på av din forhandler eller Telenor KS.

?

Skulle gjerne sett innkommende samtaler når det er utenom åpningstider. er det mulig?

Du kan se statistikk på hvor mange samtaler som kommer i statistikkfunksjonen, og i løpet av neste år vil vi få på plass at du også kan se hvert enkeltanrop.