Vi hjelper deg med enklere samhandling og forbedret sikkerhet på hjemmekontoret

Utbredelsen av Corona Covid-19 viruset har enorme konsekvenser for verdenssamfunnet. I Norge innføres tiltak fra myndighetene som medfører store konsekvenser for norsk næringsliv, og det berører både privat og offentlig sektor.

Vi lever i et samfunn som i stor grad er digitalisert. Dette gjør at norsk næringsliv har gode løsninger for å sikre at digitale brukere, både ansatte og kunder, kan benytte applikasjoner og tjenester digitalt. Vi ser at det er forventning i markedet til at brukere når nødvendige applikasjoner og tjenester når som helst, fra hvor som helst, på en sikker og god måte.

Dette behovet har i lang tid vært økende i samfunnet vårt, og i løpet av de siste dagene har vi sett en dramatisk utvikling i viktigheten av at disse løsningene skalerer. De fleste bedrifter har flyttet hele arbeidsstyrken fra kontoret til andre lokasjoner. Svært mange er oppfordret til å benytte hjemmekontor. Dette betyr at bruksmønsteret vi er vant med, nå har blitt kraftig endret. Denne endringen har kommet så hurtig at de færreste har systemer som evner å takle så store omlegginger på kort tid.

Vi har lang erfaring med å hjelpe kunder med denne type utfordringer. Vi har et stort antall erfarne konsulenter med kompetanse på denne type løsninger og problemstillinger. Vi er allerede godt i gang med å bistå flere samfunnskritiske selskaper med å sikre god brukeropplevelse fra hjemmekontor - og vi kan hjelpe flere.

Dersom dere nå opplever utfordringer, for eksempel med treghet og brukere som sliter med å nå nødvendige applikasjoner så kan vi:

- Bistå med å kartlegge hva som er flaskehalsen

- Bistå med forslag til hvordan dette kan løses

- Bistå med nødvendige endringer i nettverket

Som Cisco Gullpartner samarbeider vi tett med Cisco, og Cisco tilbyr nå fri tilgang til noen løsninger og tjenester. Vi kan bistå med å innføre disse tjenestene i deres nettverk.

Enten dere er eksisterende eller ny kunde av Cisco, så gis det tilgang til følgende tjenester kostnadsfritt:

- Cisco Webex, Videokonferanse for å samhandle effektivt i små eller større grupper.

- Cisco Umbrella for å gi god beskyttelse uansett hvor brukerne er tilkoplet nett

- Duo Security for å gi multifaktorautentisering av brukere, med andre ord sikre hvilke brukere som gis tilgang til tjenester og applikasjoner.

- Cisco Anyconnect Secure Mobility Client sikrer VPN tilgang til bedriftens applikasjoner.