Ny teknologi, nettverk og digitalisering skaper endringer i et omfang som det ikke alltid er lett å se konsekvensene av. Stadig flere enheter på nett er en slik endring. Produsenter og gründere som er utrolig gode på produktinnovasjon og digitalisering av produkter er ikke nødvendigvis spesielt opptatt av, eller veldig kunnskapsrike på digital sikkerhet. Tar du sikkerheten på alvor?

Vi guider deg riktig med IoT sikkerheten

Som de fleste andre teknologier innebærer Internet of Things nye utfordringer i et sikkerhetsperspektiv. Samtidig er det ingen grunn til å sette utviklingen på vent. Når truslene utvikler seg, gjør sikkerhetsteknologien og verktøyene det samme. Løsningen er en kombinasjon av sikkerhet som delvis installeres på eller bygges inn i enheter og nettverk sammen med overvåking og analyse som gir et godt grunnlag for å iverksette mottiltak – helst i god tid før noe har skjedd. Vårt mobilnett har en solid sikkerhetsstruktur innebygd som beskytter dine og brukernes data. Nettet overvåkes døgnet rundt, året rundt av vårt sikkerhetssenter.

IoT sikkerhet - Sikkerheten må ivaretas i alle ledd – fra IoT-enhet til applikasjon
1

Sikre sensoren / «tingen»

· Bruk unike brukernavn og passord

· Ikke koble direkte opp mot åpen Internett eller lokalnett

2

Sikker kommunikasjon

· Vi anbefaler mobilnettet / lisensiert spektrum

· SIM-autentisering

· Kryptert kommunikasjon over private APN

· 4G er mer sikkert enn 2G og 3G

· Sperretjenester i abonnement øker sikkerhet

3

IoT plattform

· Bevisst styring av enhetene dine

· Kontinuerlig oppdatering så man alltid har siste versjon av software

4

Applikasjoner og dashboard

· Reguler adgangskontroll og nivå

· Krev logg inn med passord til apper og dashboards

· Ta proaktiv kontroll med regler og varsler for bruk

Syv ting å tenke på når det gjelder IoT sikkerhet

  1. Vær bevisst på tingens verdi for deg og for andre.

  2. IoT sikkerhet må ivaretas i alle ledd. Fra IoT-enhet til applikasjonen.

  3. Velg anerkjente partnere og leverandører. Ikke kjøp eller ta i bruk ting, rammeverk eller programvare som ikke er sikkerhetsvurdert.

  4. Ha kontroll på eget nettverk, og hva som er koblet til det. Enheter som er koblet til internett må være sikret kontinuerlig – og være i et nett som muliggjør det.

  5. Telenors mobilnett anses som en av de mest sikre løsningene og overvåkes 24/7/365

  6. Sikret 2-veis kommunikasjon er viktig for å kunne oppdatere programvare underveis i produktets levetid.

  7. Baser kompetanse, beslutninger og tilnærming til teknologianvendelse på prinsipper som for eksempel

    Nasjonal sikkerhetsmyndighets grunnprinsipper for IKT sikkerhet