Hva er IRT

IRT refererer ofte til et "Incident Response Team". Dette er en gruppe med fagfolk som har som oppgave å reagere på og ta seg av sikkerhetsbrudd. De kan også ta på seg jobben med andre uønskede hendelser innen informasjonssikkerhet.

De bistår bedrifter med å lede, koordinere og håndtere et alvorlig eller kritisk dataangrep.

Målet er å begrense skaden, gjenopprette normal drift og forebygge lignende hendelser i fremtiden.