Ops, SafeZone har ikke blitt aktivert.

Har du husket å omstarte mobil eller PC?

SafeZone

SafeZone support

Problemer med å få aktivert SafeZone?
Om du har problemer med automatisk aktivering eller med manuell konfigurasjon
– ta kontakt med Telenor support på tlf.: 800 35 236 mellom kl. 08.00-16.00.

SafeZone - powered by Cisco