Viktig verktøy for deg som vil forvalte selskapets lokalnett optimalt og sikkert!

Innsikt lokalnett er en rådgivningstjeneste som sørger for en grundig kartlegging og analyse av lokalnettet ditt. Helsesjekken gir deg svar på hvordan det står til med nettverket generelt. Og om kapasiteten er bra, og designet fungerer i forhold til skalerbarhet. Tjenesten gir deg også svar på om din nettverksinfrastruktur er best mulig, og om fleksibiliteten er god. Samt om din infrastruktur støtter opp under deres foretningsstrategi. Den vil også avdekke eventuelle problemer og avvik i konfigurasjonen sett opp mot beste praksis. I tillegg gjennomføres det et møte mellom et rådgiverteam fra oss, og deres ledelse, for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet.

På bakgrunn av resultatene i analysen som er gjennomført og informasjon fra strategimøtet, utarbeides det en rapport. Rapporten inneholder tydelige og begrunnede anbefalinger for tiltak og utbedringer av nettverket. Innsiktsrapporten vil være et viktig verktøy. Den hjelper deg for å forvalte selskapets infrastruktur riktig og sikkert. Samt sørge for utbedringer ved behov.

Trygghet og stabilitet LAN

Trygghet og stabilitet

Tjenesten ivaretar en sikker, stabil og pålitelig LAN-tjeneste.

Godt vedlikehold LAN

Godt vedlikehold

Tjenesten bidrar til best mulig vedlikehold av nettverket ditt.

Avvik LAN

Identifisering av avvik

Tjenesten sørger for å identifisere eventuelle avvik og problemer i konfigurasjonen av det lokale nettverket.

hardware og lisenser LAN

Oversikt over hardware og lisenser

Tjenesten bidrar til å gi deg full oversikt over utstyr og lisenser i ditt nettverk.

Forene komponenter og systemer LAN

Knytte sammen enhet og system

Tjenesten sørger for å forene komponenter og systemer på best mulig måte.

Innsikt lokalnett

Med tjenesten Innsikt lokalnett får du

Innsamling av data fra alle inkluderte komponenter i nettverket.

Topologikart som viser hvordan lokalnettet er knyttet sammen.

Komplett oversikt over elementer som er sjekket, og status på disse.

Konkret anbefaling på bakgrunn av resultater fra analysen og rådgiversamtalen.

Møte mellom rådgivere fra oss og deres ledelse for å kartlegge den beste strategien.

- Analyse av datasankingen hvor krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert.