Viktig verktøy for deg som vil forvalte selskapets lokalnett optimalt og sikkert!

Innsikt lokalnett er en rådgivningstjeneste som sørger for en grundig kartlegging og analyse av lokalnettet ditt. Helsesjekken gir deg svar på hvordan det står til med nettverket generelt, om kapasiteten er bra og designet fungerer i forhold til skalerbarhet. Den gir deg også svar på om din nettverksinfrastruktur er optimal, og om fleksibiliteten er god, samt om din infrastruktur støtter opp under deres foretningsstrategi. Den vil også avdekke eventuelle problemer og avvik i konfigurasjonen sett opp mot beste praksis. I tillegg gjennomføres det et møte mellom et rådgiverteam fra oss og deres ledelse for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet.

På bakgrunn av resultatene i analysen som er gjennomført og informasjon fra strategimøtet, utarbeides det en rapport med tydelige og begrunnede anbefalinger for tiltak og utbedringer av LAN-løsningen. Innsiktsrapporten vil være et viktig verktøy for deg for å forvalte selskapets infrastruktur optimalt og sikkert, samt sørge for utbedringer ved behov.

Innsikt LAN

Med tjenesten Innsikt lokalnett får du

  • Innsamling av data fra alle inkluderte komponenter i nettverket.
  • Topologikart som viser hvordan lokalnettet er knyttet sammen.
  • Komplett oversikt over elementer som er sjekket, og status på disse.
  • Konkret anbefaling på bakgrunn av resultater fra analysen og rådgiversamtalen.
  • Møte mellom rådgivere fra oss og deres ledelse for å kartlegge den beste strategien.
  • - Analyse av datasankingen hvor krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert.