Innsikt LAN - innsikten du trenger for å sikre et stabilt lokalnett

Et stabilt, sikkert og skalerbart lokalnett er for mange en forutsetning for å kunne levere gode digitale tjenester. Innsikt LAN er en rådgivningstjeneste hvor Telenor utarbeider en solid rapport om ditt kablede lokalnett

Hvorfor velge helsesjekk?

Fire steg til full kontroll: innsamling av data fra alle inkluderte nettverkskomponenter; analyse av den innhentede dataen hvor viktige krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert; og en rapportutarbeidelse som på en oversiktlig måte sammenstiller resultatet av analysen og gir konkrete anbefalinger. Rådgivningssamtalen er en dialog mellom Telenors rådgiverteam og kundens ledelse. Det hele avsluttes med en utfyllende rapport som viser status for hele nettverket, og gir konkrete og begrunnede anbefalinger om endringer som bør gjøres.

Fordeler med Innsikt LAN

 • God analyse av kundens lokale nettverksinfrastruktur

  Analysen peker på potensielle problemer i nettverket, avvik i konfigurasjon opp mot «best practice», og kommer med anbefalinger på endringer som bør gjøres.

 • Dyptgående analyse

  Det kan utføres en enda mer dyptgående analyse i etterkant av gjennomgangen etter nærmere avtale
 • Dyktige konsulenter

  Innsikten utføres av en av våre dyktige konsulenter
 • Komplett inventaroversikt

  Dere får en komplett inventaroversikt av utstyr med informasjon om alle modeller, software- versjoner, oppetid og serienummer.
 • Topologikart

  Oversiktlig topologikart - en total plan for tekniske installasjoner
 • Kapasitetsrapport

  Kapasitetsrapport med oversikt over portstatus, CPU-, og minnebruk
 • Skalerbarhet

  Vurdering av nettverksdesign i forhold til skalerbarhet