mPort Basis er en web-basert løsning som hjelper deg med innkjøp og administrasjon av mobiler og tilbehør for alle ansatte. I løsningen kan det settes felles retningslinjer og regler for de ansatte slik at rutiner for innkjøp forenkles og tydeliggjøres.

Kontakt oss

Fordeler med mPort

  • Lik behandling av alle og mulighet for privat betaling gir fornøyde ansatte
  • Fleksibel løsning for valg av utstyr som skal tilbys til ansatte
  • Digitalisering av manuelle prosesser gir reduserte kostnader
  • Kostnadskontroll og enkel budsjettering av utstyrskjøp
  • Felles pålogging for abonnement- og terminalkonsept fra Min Bedrift og alt på Telenor-faktura

Denne videoen forklarer hva mPort er på en enkel og grei måte.