mPort Basis er en web-basert løsning som hjelper deg med innkjøp og administrasjon av mobiler og tilbehør for alle ansatte. I løsningen kan det settes felles retningslinjer og regler for de ansatte slik at rutiner for innkjøp forenkles og tydeliggjøres.

Kontakt oss
Klare retningslinjer for bedriften

Klare retningslinjer for bedriften

Selvbetjening for de ansatte

Selvbetjening for de ansatte

Valgfrihet og mulighet for privat delbetaling

Valgfrihet og mulighet for privat delbetaling

Fordeler med mPort

Lik behandling av alle og mulighet for privat betaling gir fornøyde ansatte

Fleksibel løsning for valg av utstyr som skal tilbys til ansatte

Digitalisering av manuelle prosesser gir reduserte kostnader

Kostnadskontroll og enkel budsjettering av utstyrskjøp

Felles pålogging for abonnement- og terminalkonsept fra Min Bedrift og alt på Telenor-faktura

Denne videoen forklarer hva mPort er på en enkel og grei måte.

Fornøyde ansatte og forutsigbare kostnader

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver

  • Lik behandling av alle og mulighet for privat betaling gir fornøyde ansatte

  • Fleksibel løsning for valg av utstyr som skal tilbys til ansatte

  • Digitalisering av manuelle prosesser gir reduserte kostnader

  • Kostnadskontroll og enkel budsjettering av utstyrskjøp

  • Felles pålogging for abonnement- og terminalkonsept fra Min Bedrift og alt på Telenor faktura

Ansatt

Ansatt

  • Ansatte gis frihet til å velge ønsket telefon, nettbrett og PC - eventuelt med egenandel

  • Ansatte får tydelige rammer med beløp, tidspunkt og historikk for bytte av utstyr

  • Service, reparasjon og mulighet for erstatningsutstyr

  • Selvbetjening – med kun relevant informasjon og full integrasjon med Mitt Telenor