Kø og Svargruppe sørger for at innringere til din virksomhet kan ringe ett nummer og samtalene settes til ledige brukere som er satt opp til å motta anrop fra dette nummeret. Anropene kan fordeles samtidig til en gruppe av brukere, eller til den brukeren som har vært lengst ledig, innringere kan settes på vent inntil en bruker blir ledig.

Fordeler med Kø og Svargruppe

Ansatte kan melde seg inn og ut av køen

Innringere får alltid svar

Virksomheten fremstår mer profesjonell

Fronter virksomheten utad med ett telefonnummer

Hvordan fungerer Kø og Svargruppe?

Ved å bestille tjenesten Kø og Svargruppe legges det til et telefonnummer for kø/svargruppe på Mobilt Bedriftsnett-avtalen. Til dette nummeret kan du med administrasjonsverktøyet bestemme hvilke brukere i virksomheten som skal kunne motta anrop dersom noen ringer til nummeret. Du bestemmer om anrop som kommer via kø/svargruppe-telefonnummer skal ringe samtidig på alle brukerne, i en bestemt rekkefølge eller til den brukeren som har vært lengst ledig.


Enkelt for de ansatte

For å bli med i køen/svargruppen må brukeren logge seg på. Dette kan gjøres på forskjellige måter, men den mest vanlige er å gjøre dette fra Mobilt Bedriftsnett-appen eller sentralbordklienten.
Når køen ikke er betjent, sånn som på kveldstid eller helligdager kan innkommende anrop viderekobles til en vakttelefon eller talemelding.