i

Se hva du sparer på å bruke Min Bedrift!

Du kan spare bedriften for mange penger ved å selvbetjene. Flere av handlingene du gjør i Min Bedrift koster 199,- kr å får gjennomført hos kundeservice.

Handling

Min Bedrift

Kundeservice (per henvendelse)

Finne PUK

Gratis

199,-

Be om fakturakopi

Gratis

199,-

Be om betalingsutsettelse

Gratis

199,-

Bestille nytt SIM-kort

Gratis

199,-

Aktivere SIM-kort

Gratis

199,-

i

Flere medarbeidere kan ha tilgang til Min Bedrift

Alle bedriftskunder har en superadministrator i Min Bedrift, dette er den personen som først ber om tilgang og personen må være ansatt i bedriften.

Superadministratoren kan gi tilgang, såkalt administrator-roller til andre i bedriften og for eksempel til regnskapsfører. Det er superadministrator som styrer hva de ulike administratorene skal kunne se. På denne måten kan for eksempel regnskapsfører kun får tilgang til å hente skatterapporten.

i

Du kan sende SMS til ansatte fra Min Bedrift

I Min Bedrift kan du sende SMS til utvalgte eller alle ansatte. En super praktisk funksjon som gjør at du kan informere ansatte på en rask og effektiv måte.