Teams med tale

Telenors Teams-løsning er unik i det at den integrerer Microsoft Teams med telefoni. Last ned eller les vår Brukerguide: Teams med tale eller finn svar på dine spørsmål på denne siden.

Noen vanlige spørsmål og problemstillinger

?

Hva er Min Svartjeneste?

Med Min Svartjeneste i MBN så kan du blant annet velge om innringer skal havne rett i mobilsvar, eller at innringer skal få flere tastevalg og informasjon om fravær.

?

Hva er "alternativt visningsnummer"?

Med alternativt visningsnummer så kan du velge (i MBN-appen) hvilket nummer som skal vises når du ringer utgående samtaler. Du kan velge mellom to nummer, for eksempel mellom ditt eget mobilnummer, ditt Teams-nummer, et hovednummer for arbeidsgiver eller et kø-nummer.

I gitte situasjoner, som når du ringer på vegne av en kø eller et sentralbord, kan det være nyttig å ha et alternativt visningsnummer. Alternativt visningsnummer må legges til av din arbeidsgivers MBN-administrator og det må være et eksisterende nummer innen organisasjonen.

?

Hvordan bruker jeg mobilsvar med Teams?

Vi anbefaler å bruke Min Svartjeneste der vil du gjennom ditt MBN-oppsett ha tilgang til en rekke nyttige innstillinger og alternativer. Alternativt kan Voicemail i Teams/Exchange også benyttes. For å få tilgang til denne må nødvendig profil settes på din bruker av din Teams-administrator.

?

Det ringer på telefonen når jeg sitter i et Teams-møte

Det er som standard ingen direkte kobling mellom din opptatt/ledig status i Teams og håndtering av innkommende telefonisamtaler. Ønsker du at det ikke skal ringe hvis du sitter opptatt i et Teams-møte så anbefales det at du setter deg opptatt i MBN-appen slik at innkommende samtaler havner i Min Svartjeneste.

?

Problemer med tapte anrop

Avhengig av din arbeidsgivers oppsett av Teams med tale fra Telenor kan du som bruker oppleve feil i oversikten over tapte anrop på mobilen/Teams. Svarer du på mobil blir det tapt anrop i Teams, svarer du på Teams blir det et tapt anrop på mobilen. Løsningen på dette er å bruke anropsloggen i MBN, via appen på mobilen eller via Mitt MBN på PC. Den vil alltid vise riktig oversikt over besvarte/tapte anrop.

?

Kontakter i Outlook og Teams

Kontakter du legger til i Outlook vil synkroniseres inn som en kontakt og vil deretter kunne søkes frem i Teams.

Det er viktig at kontakten minimum inneholder ett telefonnummer. Da vil det fungere med synkronisering mellom Outlook og Teams. Oppretter du en kontakt med kun en e-postadresse, så vil kontakten ikke komme inn i Teams. Det er også viktig at du ikke har flere kontakter med samme telefonnummer.

?

Samtale venter

Med Samtale venter varsler mobilen deg med en pipetone hvis noen mens du er i en annen samtale. Du kan parkere en pågående samtale, og ta inn en ny samtale. Veksle mellom samtalene, eller avslutte en av dem. Ønsker du ikke å ta inn ny samtale kan du avvise samtalen, og den som ringer får opptattsignal. Du kan ta i bruk Samtale venter hvis du har en mobiltelefon som støtter tjenesten.

Hvordan aktivere og deaktivere:

  • *43# Aktiverer/ kobler inn tjenesten

  • #43# Deaktiverer/ kobler ut tjenesten

?

Opptattsignal – Busy-on-busy

Ved standard oppsett vil Teams ikke gi opptattsignal hvis du sitter i en samtale i Teams Får du en ny innkommende samtale mens du allerede sitter i en samtale i Teams, så vil denne nye samtalen starte å ringe selv om du sitter opptatt.

På PC-en så kan du enkelt se om dette er en viktig samtale og da eventuelt parkere pågående samtale og svitsje til denne nye. Andre vil ikke ønske å ha det slik, man opplever det som en uønsket forstyrrelse, evt kan innkommende ringing ta over hodesettet for noen sekunder slik at man opplever brudd i pågående samtale.

Synes du dette oppsettet virker forstyrrende kan din Teams-administrator velge en annen innstilling for deg som gir det såkalt «busy-on-busy». Da vil innkommende samtaler havne direkte i «Min Svartjeneste» hvis du sitter opptatt i samtale i Teams.

For mobil så vil nye innkommende samtaler alltid havne i «Min Svartjeneste» hvis du sitter opptatt i mobilen (forutsatt at du ikke har aktivert «Samtale venter»).

?

Svare på sentralbord med Teams

Du kan besvare Sentralbord (kontaktsenter) med tale i Teams. Ved bruk av MBN Sentralbord så velger du hvilken telefon eller hvilket nummer som skal brukes for å svare. Teoretisk så kan du være pålogget med både mobil og Teams-nummer (pålogget to ganger), men da er det viktig å være oppmerksom på at du kan få to samtaler inn samtidig.

?

Bruk av utstyr med Teams

Det anbefales sterkt å bruke egnet og sertifisert hodesett og lydenheter ved tale i Teams. Det gir deg selv, og ikke minst dine kommunikasjonspartnere en best mulig lydopplevelse.

For oversikt over utstyr: https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-teams/across-devices