Kaerdesk 185 4G Bordtelefon

Før du tar telefonen i bruk, følg instruksjoner angitt i quickguiden (som følger med telefonen) for første gangs oppkopling og oppdatering av programvaren.

Telefonen krever bruk av PIN-kode (til SIM-kortet). For å forenkle bruk kan denne deaktiveres, Se kap 6.6 «Deaktivere PIN» for fremgangsmåte.

Taster og funksjoner

Kaerdesk

1. Skjerm (LCD)

Trykk På/Av-tast og startskjerm vises.

Øverste felt: statusfelt for batteri, signal, meldinger, tekstmodus m.m.

Nederste felt: forklarende tekst til funksjonstastene.

2. Høyre funksjonstast (ooo)

Velge kontakter når startskjerm vises.

Følg anvisningen som vises nederst til høyre i skjermen.

3. Venstre funksjonstast (ooo )

Velge hovedmeny når startskjerm vises.

Følg anvisningen som vises nederst til venstre i skjermen

<enter› av kommando som er markert på skjerm.

4. Piltaster

Flytter markør i menyer

Endre ringevolum – trykk opp eller ned pil når du ikke er i samtale

Endre samtalevolum – trykk venstre eller høyre pil i samtale

5. Sende/ringe-tast > Slå nummer og trykk på tasten for å ringe

6. På/av-tast

Slå telefonen ved å holde på/av-tasten inne noen sekunder til skjermen lyser opp

Slå av telefonen ved å holde på/av-tasten inne noen sekunder til «Slå av meny» vises

Vise skjerm igjen når strømsparing er aktivert

Forlate undermenyer og gå til startskjerm

Avvise innkommende anrop

Avslutte samtale og gå til startskjerm

7. Alfanumeriske taster

Slå telefonnummer

Angi tekst i tekstmodus

8. *-tast

Angir spesial symboler i tekstmodus

Brukes for å aktivere nettjenester, f.eks. viderekobling 21B-nr#

9. #-tast

Angi tall eller bokstaver i tekstmodus (se statusfelt for gjeldende valg)

Brukes for å aktivere nettjenester, f.eks. viderekobling 21B-nr#

10-13. Hurtigtaster, «Familie 1-4» > Direkte ring til forhåndslagret nummer

14. WiFi-tast > Åpner WiFi-meny for oppsett

15. Repetisjonstast > Slå siste benyttede nummer

16. Høyttaler-tast > Veksler mellom høyttalende funksjon (handsfree) eller lyd i telefonrør

17. Antennetilkobling (TNC) for medfølgende eller ekstern antenne

Last ned brukerveiledning