To varianter av eSIM

Vi tilbyr to varianter av eSIM tilpasset for M2M og Internet of Things

eSIM kan enten leveres på fysiske SIM-kort eller så kan det genereres profiler som kunden selv kan pushe ut til eksisterende SIM-kort. Det kreves en investering for å få på plass den siste løsningen.

Standard eSIM-løsning

Standard eSIM er et fysisk SIM-kort som har plass til flere profiler. Dette er den enkle løsningen for kunder som ønsker SIM-kort fra oss, eUICC, og samtidig en standardisert forsikring om at de i fremtiden kan laste ned profil fra andre operatører. Dette har en etableringspris. I tillegg kommer kostnaden den dagen det kan bli aktuelt med et migreringsprosjekt som innebærer såkalt «SM-SR Swap». Å bytte operator for IoT er ikke rett frem og kompleksiteten gjør at dette ikke er «plug and play».

Elektronisk eSIM-profil

Elektronisk eSIM-profil er en mulighet for kunder som ønsker å ta en investering på en del av infrastrukturen, SM-SR, og som ønsker å laste ned eSIM-profiler fra oss og andre operatører. Dette er en svært avansert løsning og må kjøres som et utviklingsprosjekt sammen med oss og vår SIM-partner.

Fordeler med eSIM fra Telenor