Fiber til næringsbygg og områder

Norge ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, og det etableres nye næringsområder og arbeidsplasser i alle kanter av vårt land. Her er behovet for fiber stort.

Telenor har et samfunnsansvar for å digitalisere og understøtte utviklingen i næringslivet med å blant annet tilby tilkobling av fiber til privat og offentlig sektor. Så mye som 80% av all internettrafikk i Norge i dag går over Telenors kjernenett. Vi har så langt lagt 57.000 km med fiber.

Enten du er entreprenør, grunneier eller daglig leder, kan du melde inn en forespørsel om å få lagt fiber til bygget eller i området.
 
Ønsker du hjelp med å etablere fiber til et næringsbygg eller et område?