For sikkerhetens skyld – hold av 5. september 2024

Vi gjentar fjorårets suksess, 5. september er det duket for årets sikkerhetskonferanse i regi av Telenor – Digital Sikkerhet 2024!

Digital sikkerhet påvirker virksomhetens renomé og forretningsverdier. Dermed er dette en viktig, men krevende oppgave for virksomhetens ledelse så vel som ansatte.

Med konferansen ønsker vi å skape en møteplass for læring, inspirasjon og deling av erfaring innenfor området digital sikkerhet. I år som i fjor blir det mulighet for faglig påfyll og noen nye perspektiver på hvordan håndtere digital sikkerhet. Med deling fra noen av de sterkeste fagmiljøene, selskaper og fra egne ledere.

Konferansen gir deg også en unik mulighet til å bygge nettverk med de som jobber med sikkerhet. Og med ledere fra forskjellige virksomheter.

Sett av dagen til læring, inspirasjon og praktiske råd fra eksperter på området.

Meld deg på nå

Praktisk informasjon

Det er gratis å delta på eventet

Tid: 5. september 2023 - kl. 09:30 - 16:00

Sted: Du kan velge mellom fysisk deltagelse i Telenor Expo på Fornebu eller digital deltagelse. Har du mulighet, meld deg på fysisk på Fornebu, så får du med deg alle våre aktiviteter i løpet av dagen.

Arrangementet passer for: Toppledere, Kommunedirektører og operative ledere (IT/Driftssjef, Innkjøpssjef, HR-Sjef), Rådgivere, Styremedlemmer

Innhold på konferansen 2023

  • Lansering av rapporten Digital Sikkerhet 2023

  • Trusselbildet ved Assisterende Direktør for Etterretningstjenesten

  • Sikkerhet, beredskap og samarbeid i en usikker tid ved Sjef Cyberforsvaret

  • The value proposition of OT security ved Vasileios Gkioulos, Associate Professor – NTNU

  • Hva gjør Telenor og Omny på OT-Sikkerhet?

  • Paneldebatt OT-Sikkerhet

  • PEN-testteamet, falske meldinger og spoofing – Live demo

  • Hva gjør Telenor med falske meldinger og spoofing og hva kan du gjøre?

  • Nasjonalt risikobilde og hvor motstandsdyktige er vi? ved NSM

  • Velkommen til Telenors nye Security Operation Center i Grimstad

Tilbakeblikk på Digital Sikkerhet 2023

Tidligere publiserte rapporter

Digital Sikkerhet 2023 - rapport 2023

Rapport "Digital Sikkerhet 2023" - Det blir alvor

Rapporten belyser hvordan digitalisering av industri og operasjonell teknologi stiller økte krav til sikkerhet i virksomheter, samt diskuterer hvordan kunstig intelligens både kan brukes i cyberangrep og cyberforsvar.

Rapport Digital Sikkerhet 2024 - En verden i endring krever handling

Rapport "Digital Sikkerhet 2022" - En verden i endring krever handling

Når verdensbildet snus opp ned og det vi trodde på ikke lenger  eksisterer, da må vi ta inn over oss nye perspektiver og endre oss der det trengs. Vi må tenke og gjøre ting annerledes fremover for å beskytte våre verdier.

digital sikkerhet 2024 - rapport 2021

Rapport "Digital Sikkerhet 2021" - Valgene vi tar

Telenor Norge bærer majoriteten av den digitale kommunikasjonsinfrastrukturen i Norge og har et viktig ansvar for å sikre at nordmenn er trygge fra sabotasje og spionasje når de er på nett eller mobilen.