Hvorfor velge Drift Basis

Tjenesten gir deg tryggheten av å vite at vi overvåker nettverket, griper inn og feilretter hvis noe skulle slutte å fungere. Nettverket holdes automatisk oppdatert, og du kan følge med på alt som skjer gjennom produsentens skybaserte dashboard.

Beregnet på bedrifter som vil ha trygghet gjennom garantert tilgjengelighet, stabilitet, og tilgang til support på sin Meraki-baserte nettverksinfrastruktur.

Fordeler med tjenesten

Gir høy tilgjengelighet, stabilitet og forutsigbarhet på løsningen. Skal du gjøre endringer i nettverksløsningen, kan du selv velge om du vil ha hjelp fra Telenors kompetente nettverksingeniører, eller om du vil gjøre det selv gjennom Meraki dashboardet.

  • Tilgang til VIP-support
  • Sentralisert administrasjonsgrensesnitt
  • Håndtering av reservedeler/erstatningsutstyr ved feil
  • Tilgang til Telenors tjenesteportal med statistikk og rapportering
  • Tilgjengelighetsgaranti på alt i nettverket
  • Tilgang til rådgiver

Fordeler med Driftsavtale fra Telenor