Nyheter, sport og underholdning distribueres ofte live. Telenor har løsninger som gjør det mulig å distribuere innholdet fra produksjonssted eller arena til distributørene med høy kvalitet og sikker båndbredde uavhengig av hva eller hvor det sendes fra.

Vi bringer kort og godt ditt innhold dit du vil, fra hvor du vil.

Kapasitet og aksess

Vi tilbyr sikker fiberoverføring med høy kapasitet, i tillegg til mulighet for redundans. Telenors kontribusjonsnett har svært lav forsinkelse - 200ms, noe som er av stor betydning under direktesendinger. Våre løsninger gir mulighet for oppkobling mot et verdensomspennende nett og aksesspunkter. Løsninger vi bruker på arenaer i Norden i dag har eksempelvis over 150 aksesspunkter.

Remote production

Telenors kontribusjonsløsning er klar for All-IP og tilbyr både rene IP-løsninger og hybrid for remote produksjon. Nettverksløsningen muliggjør at kun produksjonsteamet er på arenaen eller lokasjonen, mens produsenten kan jobbe fra hovedkontoret. På denne måten slipper man en stor produksjonsbuss og reduserer reiser og utnytter ressursene på en mer effektiv måte.