Telenor er Norges største leverandør av bakkebaserte kringkastingstjenester. Og har i over 60 år drevet med distribusjon av radio- og TV-signaler til lyttere og seere over hele landet. Denne erfaringen, i kombinasjon med de mange mulighetene som ligger i både dagens og morgendagens teknologi, gjør oss til den perfekte partneren. Vi sørger for distribusjon av ditt innhold nøyaktig dit du vil.

To nett for framtiden

Telenor leverer i dag to typer sendenett. DTT (Digital Terrestrial Television) for digitale TV-signaler, og DAB (Digital Audio Broadcasting) for digitale radiosignaler. Og som kringkastes fra bakkebaserte sendere. DTT dekker mer enn 95 % av befolkningen, mens DAB dekker henholdsvis 92 % for kommersielle radiokanaler og 99,5 % for NRK.

Digitaliseringen av radio- og TV-signalene gir mange spennende muligheter. Både for kringkasterne og mottakere i dag og på sikt. Telenor er en spydspiss i denne utviklingen, slik at våre kunder alltid vil kunne tilby relevante tjenester som forbedrer seer- og lytteopplevelsene.

Distribusjon med pålitelighet

Som en del av Norges beredskap i krisesituasjoner, der vi skal sikre varsling av samtlige innbyggere via NRK P1, er oppetid og sikkerhet av høyeste prioritet. Vi er en del av landets nasjonale infrastruktur. Det forplikter, og kommer alle våre kunder til gode. Telenor har et døgnbemannet operasjonssenter for overvåking av nettene. Er det behov for vedlikehold av infrastruktur, eller det oppstår feil, sender vi ut personell fra vårt landsdekkende nettverk av entreprenører.

Alltid optimal løsning

Bruk oss som totalleverandør, eller kompletterende løsninger med tjenester i vårt nettverk. Vi har gode nettverksplanleggere, og er kjent for å tilby riktige og gode tjenester til våre kunder. Dette er en posisjon vi er svært opptatte av å bevare.

Også for andre bransjer

Levende bilder og lyd er vår primære bransje. Husk likevel at våre overvåkings- og sambandsløsninger kan tilpasses alle bransjer som trenger overvåking eller direkte aksess til kunder eller produksjonsenheter. Mulighetene gjennom vårt nettverk er mange. Snakk med oss, så ser vi sammen på hvilke løsninger eller nyskapninger vi kan bidra med for dere.