Hva er et API?

API er en forkortelse for Application Programming Interface og beskriver grensesnittet mellom en virksomhets applikasjon og Telenors systemer. Ved hjelp av API-er kan virksomhetene nå integrere Telenors funksjonalitet direkte inn i sine egne systemer.

Fordeler med API-er?

  • Forenkler administrasjonsoppgaver i virksomheten

  • Forbedrer datakvalitet ved å slippe manuell oppdatering i ulike løsninger

  • Reduserer tid og kostnad ved å kunne jobbe rett i virksomhetens egne løsninger

API-ene er REST-baserte og dokumentert på Telenors utviklerportal.

Administrasjons API-er i bruk

Hvordan integrere mot Telenors API-er?

På vår utviklerportal får du oversikt over våre API-er. Her vil du også finne beskrivelse for hvordan du bestiller og tar i bruk API-ene.

Dersom din virksomhet ikke har utviklingsressurser eller ikke ønsker å lage en integrasjon selv, vil vi i samarbeid med utvalgte partnere, kunne tilby ferdige «plug and play»-løsninger mot de mest relevante systemene.

Lurer du på om det finnes en god løsning for ditt system? - Kontakt oss her